Birikmiş Nafaka Borcu için Hapis Cezası

Birikmiş Nafaka Borcu için Hapis Cezası

Boşanma davası devam ederken veya sona erdikten sonra mahkemece taraflardan biri lehine nafakaya hükmedilebilir. Dava devam ederken verilen nafaka tedbir nafakası, dava sona erdikten sonra verilen nafaka ise yoksulluk nafakası ve iştirak nafakasıdır. Nafaka alelade bir borç olmayıp kanunda öncelikli borçlar arasında değerlendirilmiştir. Nafaka ödememek dolayısıyla hapis cezasını daha önceki yazımızda ele almıştık, bu yazıda sadece birikmiş nafaka dolayısıyla hapis cezasına değineceğiz.

Birikmiş nafaka, ödenmeyen nafakaların geriye yönelik toplamı anlamına gelir. Örneğin; nafaka borçlusu 5-6 yıldır nafaka ödemiyor ise bu birikmiş nafaka olarak değerlendirilir ve icra takibi ile tahsil edilebilir.

Birikmiş Nafaka için Hapis Cezası Uygulanır mı?

 

İİK 344/1 : Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir.

Nafaka borcunu ödemeyen borçlu gerekli yasal işlemler yapıldığı takdirde tazyik hapsi ile karşı karşıya kalır. Ancak birikmiş nafaka için aynı durum söz konusu değildir. Yargıtay kararlarına göre birikmiş nafaka adi alacak hükmünde olup hapis cezası uygulanmaz.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 1991/53 E., 1991/79 K. Sayılı içtihadına göre; “birikmiş nafaka alacağı adi alacak hükmünde olup ve bu alacağa ilişkin ödememenin İİK 344.maddesinde belirtilen suçu oluşturmayacağı, borçlu sanığın icra emrinin tebliğinden şikayet tarihine kadarki sürede en az bir aylık cari nafaka alacağının bulunmadığı gözetilmeden sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi mümkün değildir.”

Birikmiş Nafaka için Zamanaşımı

 

Birikmiş nafaka geriye yönelik olarak 10 yıllık zamanaşımına tabidir. 10 yıllık geçmiş dönem nafaka alacağı icraya başvuru yolu ile tahsil edilebilir. Ancak birikmiş nafaka alacağı için hapis cezası uygulanmaz.

Birikmiş Nafaka için Emekli Maaşına Haciz

 

Kural olarak emekli maaşına haciz konulamaz. Ancak nafaka alacakları kanunda istisna olarak belirtilmiştir. Bu sebeple nafaka alacağı için emekli maaşına haciz konulabilir.

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin 2013/14404 E. 2013/12866 K. Sayılı kararına göre; “Somut olayda borçlu aleyhine birikmiş ve devam eden aylar nafakasının tahsili amacıyla ilamlı takip başlatılmış, alacaklı vekilinin 14.11.2012 tarihli talebiyle; borçlunun birikmiş ve devam eden nafaka alacağı için emekli maaşı üzerine haciz konulması talebi üzerine, İcra Müdürlüğü’nce talep gibi işlem yapılmasına karar verilmiştir. Bu haliyle haciz birikmiş nafaka yönünden de emekli maaşının tamamı üzerine konulmuştur. Borçlu vekilinin bu işleme karşı şikayeti üzerine İcra Mahkemesi’nce, borçlunun emekli maaşında işleyen nafakanın kesilmesi ve geri kalan kısmından da birikmiş nafaka için ¼ oranında kesinti yapılmasının mümkün olduğu, icra dosyasında da bu şekilde kesinti yapıldığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiştir. Yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler nazara alındığında ve Mahkemenin kabulünde de olduğu üzere, birikmiş nafaka için emekli maaşından ¼ oranında kesinti yapılabilir.”

Dolayısıyla birikmiş nafaka için, emekli maaşının ¼ üne haciz konularak maaş haczi kesintisi yapılabilir.

Büromuz nafaka alacakları ve tahsili ile ilgili avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

Aşağıdaki yazılarımızı da okuyabilirsiniz:

Süresiz Nafaka ve Nafaka Ödememenin Cezası

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AVUKATA SOR

)
    yazıyor...

    Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

    Mesajı Gönder İptal Et