Boşanma Davalarında Adli Yardım

Boşanma Davalarında Adli Yardım
Adli Yardım Talepli Dava Nasıl Açılır?

Adli yardım nedir? Adli yardım başvurusu nereye yapılır? Adli yardım şartları nelerdir? Adli yardım; maddi durumu iyi olmayan kişilerin dava açması halinde, bu davanın harç ve masraflarının geçici olarak Devlet tarafından ödenmesidir. Adli yardım hak arama hürriyetinin teminatı olarak 6100 Sayılı Kanun’da düzenlenmiştir.

Adli yardım iki şekilde uygulama alanı bulur:

  • İlk olarak, maddi durumu yetersiz olan kişiler, bulundukları ilin Barosunun adli yardım merkezinden avukat talep edebilir, avukatlık ücreti kişi tarafından değil Devlet Hazinesinden ödenir. Barolar başvuran kişilerden maddi durumun iyi olmadığına, geçimini sağlamakta zorlandığına ve üzerine kayıtlı taşınır taşınmaz mal olmadığına dair evraklar isteyecektir. Evraklar temin edildiği takdirde Baro başvuran kişiye avukat tayin eder. Avukatın seçilme imkanı yoktur, avukat adli yardım listesinden sıra usulü Baro tarafından görevlendirilir.
  • İkinci olarak, dava açıldığı esnada ve devamında davanın taraflarının yatırması gereken harç ve giderler bulunmaktadır. Ancak maddi gücü iyi olmayan kişiler, miktarların yüksek olması sebebiyle, bu giderleri karşılamakta zorlanabilmektedir. Bu durumda davanın açıldığı mahkemeden veya icra takibi söz konusu ise icra müdürlüğünden adli yardım talebinde bulunulur. Kanun yollarına başvuru sırasında adli yardım talebi bölge adliye mahkemesine veya Yargıtay’a yapılır. Adli yardım talebinde bulunur iken, hangi sebeplerle adli yardıma başvuru yapıldığını, yani maddi imkanın olmadığını da belgelendirmek gerekir (fakirlik belgesi, takbis kaydı vs.)

Adli Yardım Neleri Kapsar?

a)Yapılacak tüm yargılama ve takip giderlerinden geçici olarak muafiyet,
b) Yargılama ve takip giderleri için teminat göstermekten muafiyet,
c) Dava ve icra takibi sırasında yapılması gereken tüm giderlerin Devlet tarafından avans olarak ödenmesini,
ç) Davanın avukat ile takibi gerekiyorsa, ücreti sonradan ödenmek üzere bir avukat teminini kapsar.

Adli Yardımın Sona Ermesi

Kural olarak adli yardım, hükmün kesinleşmesine kadar devam eder.

Ancak adli yardımdan yararlanan kişinin mali durumu hakkında kasten veya ağır kusuru sonucu yanlış bilgi verdiği ortaya çıkar veya sonradan mali durumunun yeteri derecede iyileştiği anlaşılırsa adli yardım kararı kaldırılır.

Dava Sonucunda Ne Olur?

Adli yardım kararından dolayı ertelenen tüm yargılama giderleri ile Devletçe ödenen avanslar dava veya takip sonunda haksız çıkan kişiden tahsil olunur. Adli yardımdan yararlanan kişinin haksız çıkması hâlinde, uygun görülürse yargılama giderlerinin en çok bir yıl içinde aylık eşit taksitler hâlinde ödenmesine karar verilebilir.

Büromuz; Boşanma davaları ile Aile Hukuku’ndan kaynaklanan diğer davalarda,  Adana ve çevre illerde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz. Adana avukat

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AVUKATA SOR

)
    yazıyor...

    Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

    Mesajı Gönder İptal Et