Boşanma Davalarında Karşı Dava

Boşanma Davalarında Karşı Dava

Karşı Dava Nedir?

 

Boşanma davalarında davacının dava dilekçesine karşılık, kendi haklı sebeplerini sunmak isteyen davalıya tanınmış olan dava hakkına karşı dava denir. Karşı davanın davacısı, asıl davanın davalısı iken; karşı davanın davalısı ise asıl davanın davacısıdır. Karşı dava 6100 Sayılı HMK 132. Maddesinde düzenlenmiştir.

Boşanma davalarında nafaka, tazminat ve velayet gibi durumlar için hakim kusur araştırması yaparak karar vermektedir. Davacının kendi savunmalarını öne sürmesine karşılık, karşı davacı da karşı dava dilekçesi ile kendi savunmasını yapabilir. Örneğin, davacı terk sebebiyle boşanma davası açmış ise, karşı davacı yani esas boşanma dosyasının davalısı davacının kendisini aldattığını ileri sürebilir.

Karşı Dava Şartları Nelerdir?
  1. Karşı dava açmak için esas boşanma dosyasının derdest yani hala devam ediyor olması gerekir. Kesinleşen boşanma davalarında karşı dava açılamaz.
  2. Karşı davada ileri sürülecek olan talep ile asıl davada ileri sürülen talep arasında takas veya mahsup ilişkisinin bulunması yahut bu davalar arasında bağlantının mevcut olması gerekir. Davaların aynı veya birbirine benzer sebeplerden doğması ya da biri hakkında verilecek hükmün diğerini etkileyecek nitelikte bulunması durumunda, bağlantı var sayılır.
  3. Karşı davanın, davaya cevap dilekçesi ile beraber ya da cevap dilekçesi süresi içerisinde ayrı bir dilekçe ile açılması gerekir.

Belirtilen bu şartlar gerçekleşmeden karşı dava açılacak olursa mahkeme, talep üzerine ya  da kendiliğinden, karşı davanın asıl davadan ayrılmasına; gerekiyorsa dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesine karar verir.

Karşı Dava Nasıl Açılır?

Karşı dava asıl boşanma davasının görüldüğü yer mahkemesine karşı dava dilekçesi verilerek ve gerekli harç ve yargılama gideri ödenerek açılır. Karşı dava, davaya cevap süresi içerisinde cevap dilekçesi ile beraber veya yine cevap dilekçesi verme süresi içerisinde ayrı bir dilekçe ile açılır. Belirlenen süreden sonra karşı dava açılması durumunda hakim dosyaların ayrılmasına karar verir.

Karşı dava açarak, davalının savlarını öne sürmesi, dava neticesinde nafaka, tazminat, velayet ve boşanmanın fer’isi niteliğinde bulunan diğer sonuçları ortadan kaldırabilir. Bu sebeple karşı davanın avukat aracılığıyla açılmasını tavsiye ederiz.

Büromuz boşanma davaları ile ilgili Adana boşanma avukatı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Detaylı bilgi için iletişime geçiniz.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AVUKATA SOR

)
    yazıyor...

    Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

    Mesajı Gönder İptal Et