Boşanma Davalarında Ortak Velayet

Boşanma Davalarında Ortak Velayet

Boşanma Davalarında Ortak Velayet Nedir? Velayet hakkı, anne ve babanın çocuklar üzerindeki hak ve sorumluluğu anlamına gelmektedir. Medeni Kanunumuza göre; eşler velayet hakkını birlikte kullanırlar. Ancak taraflar boşanmış ise veya haklarında ayrılık kararı verilmiş ise, hakim velayeti eşlerden birine verir. Medeni Kanun’da esas olarak “ortak velayet” durumu düzenlenmemiştir. Ancak uluslararası sözleşmeler sebebiyle, her ne kadar kanunda yer almasa da ortak velayet mümkün ve uygulanabilir hale gelmiştir.

Ortak Velayet Nedir?

 

Ortak velayet; velayet hakkının kapsamına giren hak, yetki ve sorumlulukların anne ve baba tarafından müşterek paylaşılması anlamına gelmektedir. Ortak  velayet anlaşmalı boşanma davaları için daha uygulanabilir niteliktedir. Çünkü çekişmeli boşanma davalarında, karı koca arasındaki uyuşmazlıkların başında velayet konusu gelmektedir. Ancak yine de çekişmeli boşanma davalarında da taraflar bu hususta anlaştığı ve diğer şartlar gerçekleştiği takdirde hakim ortak velayet kurulmasına karar verebilir.

Ortak velayet iç hukukumuzda düzenlenmemiştir. Ancak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Ek 7 Nolu Protokolünün 24.03.2016 tarihinde onaylanması ile Türkiye’de ortak velayet uygulamasının önü açılmıştır. Söz konusu protokolün 5. Maddesine göre;

“Eşler evlilik bakımından evlilik süresince ve evliliğin bitmesi halinde kendi aralarında çocuklarıyla ilişkilerinde özel hukuk niteliği taşıyan hak ve sorumluluklar açısından eşittir. Bu madde devletlerin çocuklar yararına gereken tedbirleri almalarına engel değildir.”

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası anlaşmalar kanun hükmündedir. Dolayısıyla her ne kadar Türk Medeni Kanunu’nda ve eski Yargıtay kararlarında ortak velayete cevaz verilmese de artık 24.03.2016 tarihinden itibaren ortak velayet iç hukukumuzda da uygulanabilir hale gelmiştir.

Ortak Velayet Şartları Nelerdir?
  • Anne ve babanın ortak velayet konusunda uzlaşıya varması gerekmektedir, taraflar bu konuda anlaşamıyor ise, hakim durum değerlendirmesi yaparak çocuğun velayetini taraflardan birine verir.
  • Çocuğun orak velayet konusunda rızasının alınmış olması gerekir. Eğer çocuk sadece anneye ya da sadece babaya velayetinin verilmesini istiyor ve hakimde de çocuğun iradesinin sakatlanmamış olduğu yönünde kanaat uyanmış ise ortak velayete hükmedilmez.
  • Ortak velayet, çocuğun üstün menfaatine ve güvenliğine aykırı olmamalıdır.

Sonuç olarak; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Ek 7 Nolu Protokolünün 5. Maddesi ile artık ortak velayet konusu Türk hukuk sistemi açısından uygulanabilir hale gelmiştir. Ortak velayet ile ilgili gerek yerel mahkemelerin gerekse Yargıtay’ın kararları da bulunmaktadır.

Büromuz; velayet davaları ve boşanma davaları ile ilgili, Adana boşanma avukatı olarak avukatlık ve danışmanlık faaliyeti yürütmektedir. Detaylı bilgi için iletişime geçiniz.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AVUKATA SOR

)
    yazıyor...

    Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

    Mesajı Gönder İptal Et