Hizmet Tespit Davası, Şartları, Tarafları, İspatı

Hizmet Tespit Davası, Şartları, Tarafları, İspatı

Hizmet Tespit Davası Nedir?

 

Hizmet tespit davası, sigorta bildirimi yapılmaksızın ve sigorta primi yatırılmaksızın çalıştırılan işçilerin, geriye dönük olarak sigortalı olabilmesi için açılan davadır. Her ne kadar sosyal güvence hakkı anayasal bir hak ise de, günümüzde hala bazı işverenler işçiyi sigortasız olarak çalıştırabilmektedir. Sigortasız olarak çalışan işçiler; işten çıkarılma korkusu yaşadıkları için, çalıştığı süre içerisinde hizmet tespit davası açamamaktadır.  Ancak sigortasız çalışan işçiler, işten ayrıldığı tarihten itibaren hizmet tespit davası açarak geriye yönelik sigorta primlerinin işverence ödenmesini sağlayabilir.

Hizmet tespit davası 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda düzenlenmiştir. Hizmet tespit davası açabilmek için bazı şartların gerçekleşmesi gerekir.

Hizmet Tespit Davası Şartları Nelerdir?

 • İşyeri 5510 Sayılı Kanun hükümlerine uygun şartları sağlayan işyerlerinden olmalıdır.
 • İşçinin sigortasız olarak çalışması ve bu hususun SGK tarafından daha önce tespit edilmemiş olması gerekir,
 • Dava konusu uzun vadeli sigortalar olmalıdır. Yaşlılık, hastalık ya da ölüm gibi sigortalar bu kapsamda değerlendirilmez.
 • Dava, hak düşürücü süre dolmadan açılmalıdır.

Hizmet Tespit Davası Davacı ve Davalı

Bu dava sigortası yapılmaksızın çalıştırılan işçi tarafından açılır, hizmet tespit davalarında davacı işçidir. İşçi vefat etmiş ise, ölümü halinde kendilerine gelir ya da aylık bağlanmasına hak kazanan eşi, çocukları, anne veya babası da hizmet tespit davasını açabilir.

Hizmet tespit davasında davalı ise, işyeri veya işveren olarak gösterilir. SGK hizmet tespit davalarında davalı olarak değil, feri müdahil olarak yer alır.

Hizmet Tespit Davalarında İspat ve Tanık

 

İş Hukuku’ndan kaynaklı çoğu davada yazılı deliller yanında tanık delili de genellikle yer almaktadır. Ancak seçilen tanık herhangi biri değil genellikle işçi ile aynı işyerinde çalışmış olan birisi olmalıdır. Yargıtay hizmet tespit davalarında, dinlenecek olan tanığın bordro tanığı veya komşu işyeri çalışanı olmasına dikkat etmektedir. Bordro tanığı tabiri ile aynı çalışma döneminde sigortalı olarak çalışmış diğer işçiler kastedilmektedir.

 • SGK işyeri dosyası,
 • İşveren yanındaki işyeri dosyası,
 • Kurumun işyeri sicil dosyası,
 • Oda kayıtları (Sanayi ve Ticaret Odası gibi)
 • Dernek veya esnaf sicil kaydı,
 • Vergi levhası,
 • Site yönetimi veya apartman yönetimi var ise buna ilişkin defterler,
 • Maaş bordrosu,
 • Tanık,
 • Bilirkişi ve diğer deliller.

Hizmet Tespit Davası Zamanaşımı

Hizmet tespit davalarında 5 yıllık hak düşürücü süre söz konusudur. Bu süre zamanaşımı değil hak düşürücü süre niteliğindedir. Dolayısıyla, davalı işyeri sürenin geçtiğini ileri sürmese dahi hakim, her aşamada kendiliğinden sürenin geçtiği hususunu dikkate alabilir. 5 yıllık süre, işçinin işyerinden ayrıldığı tarihten itibaren işlemeye başlar.

Hizmet Tespit Davası Yetkili ve Görevli Mahkeme

Hizmet tespit davalarında yetkili mahkeme, davalının dava tarihindeki yerleşim yeri veya işin yapıldığı yer mahkemesidir. İşçi davayı açarken seçimlik hakka sahiptir.

Hizmet tespit davalarında görevli mahkeme İş Mahkemeleridir. İş mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemelerinde de hizmet tespit davası açılabilir.

Hizmet Tespit Davası Arabuluculuk Kapsamında mıdır?

 

Hizmet tespit davası arabuluculuk kapsamında değildir. Doğrudan hizmet tespit davası açılabilir.

Büromuz İş Hukukundan kaynaklı dava ve uyuşmazlıklarda Adana ve ilçelerinde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Detaylı bilgi için iletişime geçiniz. Adana avukat

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AVUKATA SOR

)
  yazıyor...

  Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

  Mesajı Gönder İptal Et