İşçinin 6 Ay Dolmadan İşten Çıkarılması

İşçinin 6 Ay Dolmadan İşten Çıkarılması

4857 Sayılı İş Kanunu, iş sözleşmesi haksız olarak sona erdirilen, işten çıkarılan işçiye işe iade davası açma imkanı sağlamaktadır. İşe iade davası işçinin işe dönmek için açtığı davadır, işveren işçiyi işe almadığında ise iş güvencesi tazminatı denen tazminatı ödemek zorundadır. İş güvencesinden faydalanmak için 6 aylık kıdem koşulu aranır. Uygulamada bazı işverenler, işçinin işe iade davası açma hakkını elinden almak ve iş güvencesi tazminatından faydalanmasını engellemek amacıyla 6 aylık sürenin dolmasına birkaç gün kala işçi işten çıkarmaktadır.

İşçinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanmasını engellemek amacıyla, işverenin iş sözleşmesini altı aylık sürenin bitimine bir kaç gün kala feshetmesi, Medeni Kanun 2. Maddesi uyarınca dürüstlük kuralına aykırılık olarak değerlendirilip geçersizliği öne sürülebilir.

İşçinin çalışma süresi hesaplanırken sigortanın başladığı tarih değil, fiili olarak işe başladığı tarih dikkate alınır. İşçinin 6 aylık kıdemi hesaplanırken, deneme süresinde geçirilen süreler de dahil edilmelidir.

6 aylık süre hesaplanırken, 6 aylık sürenin bildirim önelleri sonunda dolacak olması, güvenceden yararlanabilmek için yeterli değildir. İş güvencesinden yararlanabilmek için, fesih bildiriminin işçiye ulaştığı tarihte 6 aylık süre dolmuş olmalıdır.

İşveren 6 Aylık Süreyi Beklemeden İşçiyi İşten Çıkarırsa Ne Olur?


İşveren, işçinin sırf iş güvencesi hükümlerinden faydalanmasını engellemek amacıyla kötüniyetli olarak iş akdine son veriyorsa 6 aylık süre dolmuş gibi işçi iş güvencesi hükümlerinden yararlanır. İşçinin, işverenin kötüniyetli davrandığını ispatlaması gerekir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2015/17876 E. 2015/26144 K. Sayılı kararına göre; “Altı aylık süre zarfında iş sözleşmesinin feshinde 18’nci maddede düzenlenen geçerli sebepler aranmaz. Süreli fesih yoluyla iş sözleşmesinin feshi mümkündür. Ancak, işçinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanmasını engellemek amacıyla, işverenin iş sözleşmesini altı aylık sürenin bitimine bir kaç gün kala feshetmesi, dürüstlük kuralına aykırılıktan dolayı geçersiz kılınabilir.”

İşverenin iş sözleşmesini, 6 aya birkaç gün kala sonlandırması başlı başlına kötüniyet olarak değerlendirilemez. Kötüniyetli davranışın işçi tarafından ispatı gerekir. Yargıtay da; işverenin işçiyi 6 aya birkaç gün kala işten çıkartmasını başlı başına kötüniyet olarak değerlendirmemiştir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2013/11619 E. 2014/6329 K. Sayılı kararına göre; “Somut uyuşmazlıkta davacı işçinin işyerinde 15.08.2011 tarihinde iş sözleşmesi ile çalışmaya başladığı, işveren tarafından iş sözleşmesi feshinin 14.02.2012 tarihinde davacıya işçiye bildirildiği, davacının da kabulünde olduğu üzere bu tarihe göre davacı işçinin davalı işveren nezdinde hizmetinin 5ay 29 gün olduğu anlaşıldığından davacının iş güvencesi hükümlerinden yararlanamayacağı kabul edilerek davanın reddi gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.”

Dolayısıyla işverenin kötüniyetli olduğunu ispat eden işçi iş güvencesinden faydalanarak işe iade davası ve akabinde iş güvencesi tazminatı alabilir.

Büromuz Adana ilçeleri ve çevre illerde Adana iş hukuku avukatı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Detaylı bilgi için iletişime geçiniz.

Aşağıdaki yazılarımızı da okuyabilirsiniz:

Fazla Mesai Alacağı Nasıl İspat Edilir?

İşyeri Devri Halinde Kıdem Tazminatı ve Diğer Haklar

Askerlik Sebebiyle İşten Ayrılan İşçinin Hakları

 

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AVUKATA SOR

)
    yazıyor...

    Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

    Mesajı Gönder İptal Et