Kıdem Tazminatı Hesaplama 2019

Kıdem Tazminatı Hesaplama 2019

Kıdem tazminatı, haklı sebep olmaksızın işten çıkarılan ya da haklı sebeple iş akdini fesheden işçilere ödenen bir miktar paradır. Kıdem tazminatı; belirli kriterler göz önüne alınarak hesaplanır. Biz bu yazımızda işçinin kıdem tazminatına hak kazandığını varsayarak, kıdem tazminatı hesaplanırken, nelere dikkat etmek gerektiğini anlatacağız.

  • Öncelikle işçinin 30 günlük aylık brüt ücreti ele alınır. Brüt ücret; işçinin bordrosunda yazan, SGK primi, damga vergisi, gelir vergisi vb. ödemelerin dahil olduğu, işveren tarafından ödenen tüm bu kalemlerin toplamıdır. Brüt ücrete giydirilmiş ücret de denmektedir. Net ücret ise; tüm bu vergi ve ikramiye kesintilerinden sonra işçiye maaş olarak ödenen ücrettir, net ücrete çıplak ücret de denmektedir. 
  • İşçinin, işveren yanında çalıştığı yıl ile, işyerinde son aldığı brüt maaş çarpılır. Örneğin, işyerinde 4 yıllık kıdeminiz var ve son aldığınız brüt ücret 5.000,00 TL ise, bu durumda 20.000,00 tutarında kıdeme hak kazanacaksınızdır. 
  • Kıdem tazminatına işçi için süreklilik arz eden, işyerinin işçiye verdiği yardımlar ve ikramiyeler de dahil edilmelidir. Bir ikramiye ya da yardımın brüt ücrete dahil edilebilmesi için devamlılık arz etmesi gerekmektedir. Örneğin işçinin servis veya yemek uygulamasından yararlanması ya da bayram harçlıkları, yakacak, giyecek yardımı gibi yardımların, süreklilik arz etmesi durumunda, alınan miktar ortalama olarak hesaplanıp, brüt ücrete dolayısıyla kıdem tazminatına dahil edilmelidir. 
Kıdem Tazminatında Faiz Nasıl Hesaplanır?

 

Kıdem tazminatında faiz oranı mevduata uygulanan en yüksek faizdir. Burada dikkat edilmesi gereken, uygulanacak olan faizin, Merkez Bankası’nca bankalara tavsiye edilen faiz oranı değil, bankaların mevduat hesabına uyguladıkları en yüksek faiz oranı olmasıdır. Bu hususta bankalara yazı yazılabilir.  Faiz başlangıç tarihi ise iş sözleşmesinin feshedildiği tarihtir. (Yargıtay 7. H.D. 2014/13410 E. 2015/1976 K. 19.2.2015 T.)

Kıdem Tazminatında Zamanaşımı Ne Kadardır?

 

Kıdem tazminatı zamanaşımı süresi, 7036 Sayılı Kanun’un EK 3 maddesi ile 10 yıldan 5 yıla düşürülmüştür. 25/10/2017 tarihinden sonra işten ayrılan işçiler için 5 yıllık zamanaşımı süresi geçerlidir. Bu tarihten önce işten ayrılan işçiler için ise, 25/10/2017 tarihinden sonra kalan zamanaşımı süresi 5 yıldan fazla ise 5 yıl olarak kabul edilecektir. Örnekle açıklamak gerekirse; 25/10/2014 tarihinde iş sözleşmesi son bulan kişi için eski kanuna göre zamanaşımının dolduğu tarih 25/10/2024 idi. Geçici Madde 8’e göre ise; kalan 7 yıllık süre 5 yıl olarak kabul edilecek ve 25/10/2022 zamanaşımın dolduğu tarih olacaktır.

Kıdem tazminatı davası ve diğer İş Hukuku ile ilgili davalar için, Adana iş hukuku avukatı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

Aşağıdaki yazılarımızı da okuyabilirsiniz:

İşçinin İş Güvencesinden Yararlanmasının Engellenmesi

Ticari Davalarda Zorunlu Arabuluculuk

Yıllık İzin Dönemini Belirleme Hakkı

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AVUKATA SOR

)
    yazıyor...

    Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

    Mesajı Gönder İptal Et