İcranın Geri Bırakılması (Tehir-i İcra) Kararı

İcranın Geri Bırakılması (Tehir-i İcra) Kararı

Tehir-i icra nedir? Tehir-i icra kararı nasıl alınır? Mehil vesikası nedir? Hakkında karar verilmiş bir dava dosyasının temyiz edilmiş olması icrasını kendiliğinden durdurmaz. İcrayı durdurmak isteyen borçlu dosyayı tehir-i icra talepli olarak temyiz edecek ve buna ilişkin prosedürleri yerine getirecektir. Aksi takdirde her ne kadar dosya temyize gönderilse dahi alacaklı icra takibi aşamasında haciz işlemine geçebilir. Tehir-i icra kararı alınan dava dosyası, Yargıtay ya da istinaf mahkemesinden dönene kadar icra işlemleri duracaktır. Uygulamada bu duruma icranın geri bırakılması denilir.

 İcranın Geri Bırakılması Kararı Nasıl Alınır?

* Öncelikle mahkeme dosyası tehir-i icra talepli temyiz edilmelidir. Tehir-i icra istenmeyen temyiz dilekçelerinde mahkemeden bu konuda derkenar almak mümkün değildir. Ancak uygulamada ek tehir-i icra talepli dilekçe ile mahkemeye başvuru yapılabilmektedir.

* Tehir-i icra talepli olarak dosyanın temyiz edildiğine dair mahkemeden derkenar alınmalı ve icra dosyasının açıldığı icra müdürlüğüne alınan derkenar verilmelidir.

* İcra müdürlüğü borçlu tarafa mehil vermeden önce icraya depo edilecek teminat tutarını hesaplar. Teminat tutarı icra dosyasının güncel hali ve 3 aylık işleyecek faiz dahil hesaplanır.

* Borçlu teminat olarak; nakit para, banka teminat mektubu veya üzerinde haciz bulunmayan menkul ve gayrimenkul malı gösterebilir.

* İcra müdürlüğü bağlı bulunduğu icra mahkemesinden teminatın uygunluğuna ilişkin görüş soracaktır. İcra mahkemesi teminatı uygun görmez ise talep reddedilir. Uygulamada genel olarak nakit para veya teminat mektubunun depo edildiği görülmektedir, zira nakit para veya banka teminat mektubu teminatın uygunluğuna ilişkin bir sorun yaratmayacaktır.

* Daha sonra icra müdürlüğü borçluya mehil vesikası verir. Uygulamada mehil vesikası genel olarak 60 gün için verilmektedir. Ancak talep haklı görüldüğü takdirde icra müdürlüğü tarafından borçluya bir defaya mahsus olarak 30 günlük ek süre de verilebilir. Borçlu taraf ek mehil vesikasını da temyiz merciine sunmalıdır. Mehil vesikasının başlangıç tarihi dava dosyasının temyiz ya da istinaf mahkemesine gittiği gündür.

* Alınan mehil vesikası Yargıtay ya da istinaf mahkemesine gönderilmek üzere dava dosyasının görüldüğü mahkemeye verilmelidir. Borçlu veya borçlu vekili mehil vesikasının süresine dikkat etmelidir. Mehil vesikasının süresi içerisinde tehir-i icra kararı icra dosyasına sunulmadığı takdirde alacaklı teminat nakit para ise nakit paranın verilmesini, teminat teminat mektubu ise bankadan karşılığını talep edebilir.

*Yargıtay ya da istinaf mahkemesi tehir-i icra talebini inceler. Tehir-i icra talebini uygun görüldüğü takdirde icranın geri bırakılmasına karar verir ve dosyayı yerel mahkemeye gönderir ancak tehir-i icra kararları yerel mahkemenin Uyap ekranında da görülecektir. Buradan çıktısı alınıp aslı gibidir yapılarak icraya sunmak da mümkün.

*Bu aşamadan sonra tüm cebri icra işlemleri durdurulur. Artık tehir-i icra işlemleri tamamlanıp dosyanın Yargıtay’dan ya da istinaf mahkemesinden dönüşü beklenir.

*Yargıtay kararı bozar ise borçlu teminat olarak yatırdığı tüm bedeli icra dairesinden geri alabilecektir. Eğer karar Yargıtay’da onanır ise bu sefer alacaklı icra dosyasına teminat olarak yatırılan bedelden borcu tahsil edecektir.

Büromuz icra hukuku alanında Adana icra avukatı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

Aşağıdaki yazılarımızı da okuyabilirsiniz:

İcra Takibine İtiraz Edilirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

İdari Para Cezasına İtiraz

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AVUKATA SOR

)
    yazıyor...

    Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

    Mesajı Gönder İptal Et