Süresiz Nafaka ve Nafaka Ödememenin Cezası

Süresiz Nafaka ve Nafaka Ödememenin Cezası

Süresiz nafaka uzun süredir gündemde yer alan konulardan biridir. Süresiz nafakanın kaldırılması için meclis araştırma komisyonu tarafından çalışmalar devam etmektedir. Bu konuda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı nezdinde de çalıştaylar düzenlenmekte ve kanun değişikliği getirilmek istenmektedir. Ancak gelinen nokta itibari ile süresiz nafaka konusunda herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Mahkemeler tarafından verilen nafaka kararları hala süre sınırı gözetilmeden verilmektedir ancak belli şartların gerçekleşmesi halinde nafakanın kaldırılması ya da nafakanın azaltılması davası açılması pekala mümkündür.

Nafaka Ödenmezse Ne Olur?

  • Öncelikle icra takibi yapılmalıdır.

Boşanma davası devam ederken verilen nafaka kararına tedbir nafakası, boşanma davası sona erdikten sonra verilen nafakaya ise yoksulluk nafakası denilmektedir. Tedbir nafakası ödenmez ise, yetkili icra müdürlüğünde ilamsız icra takibi açılmalıdır. Nafaka borçlusunun ilamsız takibe itiraz süresi yedi günüdür, itiraz ettiği takdirde takip durur. Yoksulluk nafakası ödenmiyor ise, nafaka alacaklısı mahkeme hükmüne dayanarak ilamlı icra takibi yapmalıdır.

*İcra emrinin borçluya tebliğinden itibaren en az bir ay süre ile beklenmelidir. Şayet bu süre beklenmediği takdirde şikayet talepleri mahkemeler tarafından sürenin dolmadığından bahisle reddedilmektedir.

Nafaka borçlusu, vadesi gelmiş ve icra takibine konu nafaka tutarını icra dairesine ya da açıklama belirtmek şartı ile nafaka alacaklısının hesabına yatırabilir. Nafaka borçlusu icra takibine rağmen nafaka alacağını ödemiyor ise icra ceza mahkemelerine şikayet başvurusu yapılmalıdır.

  • İcra ceza mahkemelerine şikayet başvurusu yapılmalıdır.

Nafaka borçlusu icra takibine rağmen nafaka borcunu ödemiyor ise nafaka alacaklısı icra ceza mahkemesine üç ay içerisinde şikayet etmelidir. Üç aylık süre hak düşürücü süredir, dolayısıyla karşı taraf itiraz etmese dahi hakim süreye uyulmadığı takdirde kendiliğinden davayı reddedecektir.

Şikayet Kabul Edilirse Ne Olur?

 

İİK md 344’e göre; “Nafakaya ilişkin kararların gereğini  yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikayeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir”

İcra Ceza Mahkemesi şikayeti kabul ettiği takdirde, nafaka yükümlüsü hakkında  3 aya kadar tazyik hapsine karar verir. Nafaka borçlusu şikayet edilen aylar için ödeme yaptığı takdirde derhal tahliye edilir. Ödeme yapmayarak hapis cezasını tamamlaması durumunda, nafaka borcu hala devam etmektedir, silinmesi söz konusu değildir.

Nafakanın Kaldırılması Davası Nafaka Cezasını Erteler mi?

Nafaka borçlusu, şikayet edilen aylardan önce, nafakanın kaldırılması veya azaltılması hakkında dava açmış ise bunu mahkemeye bildirmelidir, böyle bir durumda tazyik hapsi bu davanın sonuna bırakılır.

Birikmiş Nafaka için Hapis Cezası Olur mu?

Birikmiş nafaka adi alacak hükmünde olup, İİK 344 hükmü uygulanmaz. Bu maddede bahsedilen nafaka aylık nafakadır. Ancak her ne kadar hapis cezasının uygulanması mümkün olmasa da adi alacak hükmünde olduğu için icraya konulması pekala mümkündür. Birikmiş nafaka konusu başka bir yazımızda anlatılmıştır.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 1991/53 E., 1991/79 K. Sayılı içtihatına göre;, “birikmiş nafaka alacağı adi alacak hükmünde olup ve bu alacağa ilişkin ödememenin İİK 344.maddesinde belirtilen suçu oluşturmayacağı, borçlu sanığın icra emrinin tebliğinden şikayet tarihine kadarki sürede en az bir aylık cari nafaka alacağının bulunmadığı gözetilmeden sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi mümkün değildir.”

Hukuk Büromuz nafaka davası ve Aile Hukuku’ndan kaynaklanan diğer davalar için, Adana ve çevre illerde Adana avukat ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

Aşağıdaki yazılarımızı da okuyabilirsiniz:

Cezaevinde Olan Eşin Nafaka Ödeme Yükümlülüğü

Boşanma Davalarında Çocukla Kişisel İlişki Tesisi

Boşanma Davasında Tarafların Kusurları Somutlaştırılmalıdır

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AVUKATA SOR

)
    yazıyor...

    Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

    Mesajı Gönder İptal Et