Tehdit Suçu ve Cezası

Tehdit Suçu ve Cezası

Tehdit suçu Türk Ceza Kanunu’muzda hürriyete karşı suçlar arasında düzenlenmiştir. Bu suç ile korunan hukuki değer, kişilerin karar verme ve hareket özgürlüğüdür. Tehdit ile mağdurun iç huzuru bozulmuş ve serbestçe hareket edemez hale gelmiştir. Tehdit suçu ve cezası TCK 106. Maddede düzenlenmiştir.

Tehdit Suçunun Unsurları Nelerdir?

Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

Tehdit Sonucu Mağdurun Korkması Gerekir mi?

Tehdit sonucu mağdurda korku etkisi yaratması şart değildir. Burada kıstas objektif olarak değerlendirilir. Zira korku eşiği kişiden kişiye göre değişkenlik gösterir. Aynı tehdit sonucu mağdur gece gündüz uyuyamaz hale gelmiş olabileceği gibi; başka bir mağdurun hayatında herhangi bir değişiklik yaratmamış olabilir.

Yargıtay kararlarına göre tehdit olarak algılanan durumun; uygunluk, elverişlilik ve yeterlilik koşulları gerçekleşmelidir. Dolayısıyla tehdit olarak algılanan her cümle tehdit suçunu oluşturmaz. Ayrıca uygunluk elverişlilik ve yeterlilik koşullarına da bakmak gerekir.

Tehdit Suçu Nasıl İşlenir?

Tehdit suçu bizzat söz ile işlenebileceği gibi yazı ile ya da davranışla bile işlenebilir. Ayrıca mesaj, telefon görüşmesi yoluyla da tehdit suçu işlenebilir. Bizzat yüz yüze bulunmak şart değildir.

Günümüzde en çok rastlanan durumların başında ise internet üzerinden tehdit yer almaktadır. Kişiler genellikle sosyal medyanın verdiği cesaret ile bir başkasını; facebook, twitter, whatsapp ya da instagram yoluyla tehdit edebilmektedir. Bu gibi medya platformları da maalesef tehdit mecralarındandır.

Tehdit Mağdurun Yakınlarına Yönelik Olabilir mi?

Tehdit suçunun TCK maddesinde; “bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden…”  ibaresi yer almaktadır. Görüldüğü gibi tehdit suçu sadece bir başkasına yönelik değil bir başkasının yakınına yönelik de olabilir.

Tehdit Suçunun Daha Ağır Cezayı Gerektiren Halleri

Tehdidin;

  1. Silahla,
  2. Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,
  3. Birden fazla kişi tarafından birlikte,
  4. Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
Tehdit Suçunda Şikayet Aranır mı?

Tehdit suçunun şikayete bağlı olup olmaması tehdit varsayılan davranışın yöneldiği unsura göre değişir.

Kişinin kendisinin veya yakınlarının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına karşı yapılacak tehditlerde şikayet aranmamaktadır, savcılık tarafından resen işlem yapılır. Mağdur şikayetten vazgeçse dahi suçun takibi devam edecektir.

Kişinin malvarlığına yönelik yapılan tehditlerde ise kişinin şikayeti aranır, resen soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. Kişi ayrıca karakola ya da savcılığa tehdit için suç duyurusunda bulunmalıdır. Mağdurun şikayetten vazgeçmesi durumunda; suç soruşturma aşamasında ise takipsizlik kararı verilir, suç kovuşturma aşamasına geçmiş ise davanın şikayet yokluğu sebebiyle düşürülmesi kararı verilir.

Büromuz Adana ve ilçelerinde Adana ceza avukatı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Detaylı bilgi için iletişime geçiniz.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AVUKATA SOR

)
    yazıyor...

    Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

    Mesajı Gönder İptal Et