Ticareti Terk Suçu

Ticareti Terk Suçu
Ticareti Terk Nedir?

 

İcra ve İflas Kanunu, ticaret hayatını sona erdiren tacir için birtakım prosedürleri yerine getirme sorumluluğu yüklemiştir. Ticareti bırakan tacir, 15 gün içerisinde durumu kayıtlı bulunduğu ticaret sicil müdürlüğüne bildirmeli ve bütün aktif pasif malvarlığı ile alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren mal beyanında bulunmalıdır. Ticareti bırakmasına rağmen bu yükümlülükleri yerine getirmeyen tacir İİK md 337/a bendinde yer alan ticareti terk ya da diğer adıyla ticareti usulsüz terk suçunu işlemiş olur.

Ticareti Terk Suçunun Unsurları Nelerdir?


Ticareti terk suçunun gerçekleşmesi için aşağıdaki durumlardan birinin gerçekleşmesi yeterlidir:

 • Ticareti terk eden tacirin 15 gün içerisinde mal beyanında bulunmaması,
 • Mal beyanında bulunsa dahi, mevcudunu eksik göstermesi,
 • Mal beyanında bulunsa dahi, aktifinde yer alan malı göstermemesi veya yerine kaim olan değerini haciz veya iflas sırasında göstermemesi,
 • Mal beyanında bulunduktan sonra 2 ay içerisinde malları üzerinde tasarruf etmesi,
 • Ticareti terkin geçerli olabilmesi için gereken ilan masraflarının ödenmemesi.
Ticareti Terk Suçunu Kim İşleyebilir?

 

Ticareti terk suçunu gerçek kişi tacirler işleyebileceği gibi limited şirket müdürü veya anonim şirket yetkilisi de ticareti terk suçunun faili olabilir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 2013/821 E. 2014/478 K. sayılı kararına göre; “İİK’nun 44. maddesinde “ticareti terk eden tacir” ifadesi kullanılmış olup, bu ifadenin yalnızca gerçek kişi tacirleri kapsadığına ilişkin herhangi bir kısıtlayıcı hüküm konulmamıştır. O halde, tacir sayılan limited şirketleri temsil ve idareye yetkili müdürlerinin, şirketin ticareti terk etmeleri halinde aynı maddedeki yükümlülükleri yerine getirmeyeceklerine ilişkin istisna getirilmediğine göre, tıpkı gerçek kişi tacirler gibi aynı kanunun 337/a maddesi gereğince cezalandırılmalarına engel bulunmamaktadır. Diğer yandan, İİK’nun 44. maddesinde yapılan değişikliğin “ticareti terk eden kötü niyetli borçluların bu davranışlarının önlenmesi” amacı ile getirildiği de gerekçede açıkça ifade edilmektedir.”

Ticareti Terk Suçu Şikayet

 

Ticareti terk suçunda failin cezalandırılabilmesi için alacaklının şikayette bulunması gerekir. Ticareti terk suçu için kanun; her alacaklı için değil, sadece zarara uğrayan alacaklı için şikayet hakkı tanımıştır. Alacaklının alacağını tahsil edememesi zarara uğradığını gösterir.

Ticareti terk suçu şikayet süresi; ticareti terkin öğrenildiği tarihten itibaren 3 ay, her halde ticareti terkten itibaren 1 yıl geçmekle şikayet hakkı düşer.

Ticareti Terk Cezasının Düşmesi ve Ceza Verilemeyecek Haller
 • Ticareti terk suçunu işleyen tacir alacaklının zarara uğramadığını ispat ederse ceza verilmez.
 • Alacaklı feragat eder veya borcun ödendiği tespit edilirse dava ve bütün neticeleriyle beraber ceza düşer.
 • Karar, kesinleştiği tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonra yerine getirilmez.
 • Nafaka alacaklarına ilişkin takipler hariç, alacak miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından her yıl belirlenen aylık en yüksek brüt asgari ücret tutarının altında kalan takiplerde bu Kanunda öngörülen disiplin ve tazyik hapsi uygulanmaz.
Ticareti Terk Suçu Nasıl İspatlanır?

 

Ticareti terk ettiği iddia edilen tacirin, ticaret sicil müdürlüğünde bulunan adresinde, faaliyetinin devam edip etmediği emniyet aracılığıyla araştırılması mahkemeden talep edilebilir. Mahkeme emniyet müdürlüğüne müzekkere yazarak zabıta araştırması yapılmasını isteyecektir, adreste ve diğer şubelerde faaliyetinin sona erdiği tespit edilen tacir ticareti terk etmiş kabul edilir. Tacirin adres değişikliği yapması ticareti terk ettiği anlamına gelmez.

Ticareti Terk Suçunun Cezası

 

Ticareti terk eden borçlu, zarar gören alacaklının şikayeti üzerine, 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır, ancak alacaklının zarar görmediğini ispat eden borçluya ceza verilmez.

Ticareti Terk Yetkili ve Görevli Mahkeme

 

Ticareti terk suçu görevli mahkeme icra ceza mahkemeleridir. Ticareti terk suçu şikayet dilekçesi de icra ceza mahkemesine verilir. Ticareti terk suçu yetkili mahkeme icra takibinin açıldığı yer mahkemesidir.

Ticareti terk suçu kendi bünyesinde detaylar barındıran bir suçtur, takibinin bir avukat ile yapılması daha doğru olacaktır.

Büromuz İcra Ceza Hukuku alanında Adana ve ilçelerinde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir, detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

Aşağıdaki yazılarımızı da okuyabilirsiniz:

Trafik Kazalarında Ters Yöne Girmek ve Bilinçli Taksir

Ticari Kazanç Kaybı Yargıtay Kararı

 

 

 

 

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AVUKATA SOR

)
  yazıyor...

  Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

  Mesajı Gönder İptal Et