Aile Konutu Şerhi

Aile Konutu Şerhi

Aile konutu kavramı, 2002 yılında yürürlüğe giren 4721 Sayılı Medeni Kanun ile düzenlenmiştir. Aile konutunun kanuni düzenleme ile koruma altına alınmasının sebebi, tapuda malik olarak görünmeyen eşi, malik olan diğer eşe karşı güvence altına almaktır.

Aile Konutu Nedir?

 

Aile konutu; eşlerin yaşamsal faaliyetlerini devam ettirdiği, acı tatlı günlerini geçirdiği ve bu doğrultuda yaşantısına yön verdiği alan olarak tanımlanmıştır. Aile konutu tektir, eşlerin birden fazla aile konutuna sahip olması kanuni olarak mümkün değildir. Aile konutu Medeni Kanun 194. Maddesinde düzenlenmiştir.

Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.

Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hâkimin müdahalesini isteyebilir.

Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini tapu müdürlüğünden isteyebilir.

Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı hâline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen sorumlu olur.”

Bir konutun aile konutu niteliğini kazanması için, tapuya şerh verilmesi şart değildir. Tapuya şerh verilmeyen, ancak ailenin yaşamsal faaliyetlerini devam ettirdiği konut da aile konutu niteliğindedir. Ancak konutun aile konutu olduğunun tapuya şerh verilmesi, malik olmayan eşe güvence sağlar. Şöyle ki; tapuda aile konutunun sahibi olarak görünen eş, konutta aile konutu şerhi varsa, bu evi diğer eşin rızası olmadan devredemez ve ipotek gibi haklar tesis edemez. Eğer aile konutu olarak oturulan ev kira ise, sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı haline gelir.

Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur 2019

 

Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini tapu müdürlüğünden isteyebilir. Aile konutu şerhi için gerekli belgeler; aile konutunun bulunduğu yerdeki muhtarlıktan alınacak ikametgah belgesi, nüfus kayıt örneği ve evlilik cüzdanıdır. Malik olmayan eş, bu evraklar ile beraber tapu müdürlüğüne giderek aile konutu şerhi konulmasını talep edebilir. Tapu müdürlüğü gerekli incelemeyi yapacak ve eksik evrak olmaması halinde konut için aile konutu olduğuna dair şerh konulmasına karar verecektir.

Aile konutu tektir. İkincil nitelikte bulunan, yazlık ev, bağ evi, yayla evi gibi yerler aile konutu olarak değerlendirilemez ve aile konutu şerhi konulması istenemez. Ancak diğer eşin tasarruf yetkisinin sınırlandırılması istenebilir. Tapuda tarla ya da arsa görünen taşınmazın üzerinde aile konutu şerhi konulabilmesi ise tartışmalıdır. Yargıtay’a göre; her somut durum ayrı değerlendirilmeli, yapılacak keşif ile aile konutu olarak kullanılan bir bölüm olduğunun tespiti halinde, o bölüm için aile konutu şerhi verilmelidir.

Eşlerden birinin ya da her ikisinin mülkiyetinde bulunan, ancak oturulmayan ev aile konutu olarak değerlendirilemez. Dolayısıyla oturulmayan eve aile konutu şerhi konulamaz.

Aile konutu eşlerin yaşamsal faaliyetlerini devam ettirdikleri yerdir. Aile konutu şerhi konulması için başvuran eşin, diğer eşle resmi nikah ile evli olması gereklidir, dini nikah ya da birliktelikler aile kavramı içerisinde değerlendirilmediği için aile konutu şerhi konulması da söz konusu olmayacaktır.

Boşanma Davalarında Aile Konutu Şerhi

 

Eşler boşanma davası açılmadan önce, tapuya aile konutu şerhi işletmemiş olabilir. Malik olmayan eş, boşanma davası açıldığı takdirde de aile konutu şerhi konulmasını mahkemeden talep edebilir. Boşanma davalarında sık görüldüğü üzere aile konutunun sahibi eş, diğer eşi mağdur etmek için bilgisi olmaksızın evi satabilmekte ya da kira sözleşmesini feshedebilmektedir. Bu durum diğer eşin mağduriyetine sebep olmaktadır. Böyle sorunlarla karşılaşmamak adına izlenilmesi gereken yol, mahkemeden aile konutu şerhi konulmasını talep etmektir. Mahkeme talep üzerine tapuya müzekkere yazarak aile konutu şerhinin konulmasını sağlayacaktır.

Aile Konutu Şerhi Ne Zaman Son Bulur?

 

Aile konutuna ilişkin koruma evlilik devam ettiği süre içerisinde devam eder. Evliliğin boşanma, ölüm ya da iptali gibi durumlarda ile konutu özelliği de son bulur. Boşanma ile aile konutu şerhi kalkar mı? Boşanma halinde taraflar arasında anlaşma varsa anlaşma hükümleri, yoksa yasal mal rejimi dikkate alınır. Eşlerin oturdukları ev kira ise, boşandıktan sonra aile konutunda kimin oturacağına mahkeme, tarafların ekonomik durumuna göre karar verir.

Miras kalan eve aile konutu şerhi konulur mu? Ölüm halinde sağ kalan eş, aile konutunun mülkiyetinin, intifa hakkının, oturma hakkının miras payına veya tasfiye alacağına mahsuben kendisine özgülenmesini talep edebilir.

Aile konutu şerhi işlemlerini taraflar bizzat yapabilir, ancak maddi manevi sorun yaşamamanız adına avukat yardımı ile takibini yapmanızı tavsiye ederiz.

Aile konutu şerhi ve Aile Hukukundan kaynaklı diğer uyuşmazlıklar için iletişime geçiniz.

Aşağıdaki yazılarımızı da okuyabilirsiniz :

İpoteğin Fekki (Kaldırılması) Nasıl Olur?

Eşten Habersiz Kredi Çekmek Boşanma Sebebidir

Aile Konutu Şerhi Nedir? Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur?

 

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AVUKATA SOR

)
    yazıyor...

    Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

    Mesajı Gönder İptal Et