Birikmiş Nafaka Alacağı İcra Takibi

Birikmiş Nafaka Alacağı İcra Takibi

Boşanma davası devam ederken veya dava sona erdikten sonra, mahkeme çocuk ya da eşlerden birisi lehine nafakaya hükmedebilir. Nafaka borcunu, aylık nafaka borcu ve birikmiş nafaka borcu olarak sınıflandırabiliriz. Kanunlarımıza göre, aylık nafaka borcu öncelikli alacaklardan olmasına rağmen, birikmiş nafaka borcu adi alacak hükmündedir.

Yargıtay 16. Hukuk Dairesi’nin 2010/4819 E. 2010/5766 K. sayılı kararına göre; “Somut olayda; borçlu hakkında Kastamonu İkinci İcra Müdürlüğü`nün 2009/2015 Esas sayılı dosyası ile yapılan takipte, borçluya çıkarılan ödeme emrinde birikmiş nafaka alacağının ödenmesi istenmekte olup, aylık nafaka alacağının tahsili yönünde bir talep bulunmaması karşısında, ödeme emrinin tebliğ edildiği tarihe dek birikmiş nafaka alacağı adi alacak hükmünde olduğundan, bu nitelikte nafaka alacağını ödememek nafaka borcunu ödememe suçunu oluşturmayacağından itirazın reddi yerine kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.”

Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre, birikmiş nafaka alacağı adi borç olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla birikmiş nafaka alacağının, cari nafaka alacağı gibi bir önceliği bulunmamaktadır.

Birikmiş Nafaka Ödenmezse Ne Olur?

 

Birikmiş nafaka alacağının ödenmemesi durumunda, nafaka alacaklısı eş icra takibi başlatmalıdır. Takip talebinin icra müdürlüğüne verilmesi ile beraber icra müdürlüğü borçlu eşe ödeme emri gönderir. Ödeme emri kesinleşmesine rağmen nafaka borçlusu eş ödeme yapmamış ise artık haciz aşamasına geçilebilir. Borçlunun üzerine kayıtlı menkul veya gayrimenkul malı var ise haczedilir. Borçlu eğer SGK’lı olarak bir yerde çalışıyor ise, maaşının ¼’ine haciz konulması icradan talep edilir. Birikmiş nafaka alacağı için emekli maaşına dahi haciz konulabilir.

Birikmiş Nafaka Alacağı İçin Tazyik Hapsi Mümkün mü?

 

Birikmiş nafaka alacağının öncelikli değil, adi alacak olduğundan bahsettik. Cari nafaka alacağı icra takibine rağmen ödenmiyorsa, alacaklı İİK 344. maddesine göre; icra ceza mahkemesine şikayette bulunarak, nafaka borçlusunun 3 aylık hapis cezasına mahkum edilmesini isteyebilir. Nafaka borçlusu eş, şikayet edilen aylar için nafaka borcunu öderse, hemen tahliye edilir. Nafaka borçlarında tazyik hapsinin amacı nafaka borçlusunu cezalandırmak değil, nafaka alacağını tahsil etmektir. Ancak birikmiş nafaka alacağı için hapis cezası mümkün değildir, çünkü birikmiş nafaka alacağı adi borç niteliğindedir.

Birikmiş Nafaka Alacağı Zamanaşımı

 

Birikmiş nafaka alacağı için zamanaşımı konusunda Türk Borçlar Kanunu’na bakmak gerekir. Birikmiş nafaka alacağı için zamanaşımı 10 yıllık süreye tabidir. Birikmiş nafaka alacaklısı geriye dönük olarak 10 yıllık birikmiş nafakasını faizi ile beraber, nafaka borçlusundan talep edebilir.

Aşağıdaki yazılarımızı da okuyabilirsiniz:

İddet Süresi Nedir? İddet Süresi Nasıl Kaldırılır?

Nafaka Borçlarının İcra Takibi Nasıl Olur?

Anlaşmalı Boşanma Sonrası Nafaka ve Tazminat İstenebilir mi?

 

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AVUKATA SOR

)
    yazıyor...

    Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

    Mesajı Gönder İptal Et