Nafaka Borçlarının İcra Takibi Nasıl Olur?

Nafaka Borçlarının İcra Takibi Nasıl Olur?

Boşanma davalarında mahkemeler, yaşanan eşitsizlikleri telafi edebilmek adına nafakaya hükmedebilir. Boşanma davalarında nafaka; tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası olarak sınıflandırılır. Tedbir nafakası, boşanma davası devam ederken çocuk için veya diğer eş için tedbiren karar verilen nafakadır, tedbir nafakasına davanın seyri sırasında karar verilir. Yoksulluk nafakası, boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren, boşanma ile yoksulluğa düşecek olan eşe daha kusurlu olduğu tespit edilen eşin verdiği nafakadır. İştirak nafakası ise, velayet kendisine verilmeyen eşin, velayet kendisine verilen eşe, çocuk adına verdiği nafakadır.

Tedbir nafakasına boşanma davası devam ederken, iştirak ve yoksulluk nafakasına ise boşanma davası sona erdikten itibaren hükmedilir.

Eğer eşlerden birisi, mahkemece hükmedilen nafakayı ödemiyor veya kabul edilemez şekilde geç ödüyorsa, lehine nafakaya hükmedilen eş icra takibi ile ödenmeyen nafaka borcunun tahsilini sağlayabilir.

Nafakanın icrası sırasında öncelikle dikkat edilmesi gereken husus, başvurulacak icra takip yolunun belirlenmesidir. Açılacak olan icra takibinin ilamlı takip mi yoksa ilamsız takip mi olacağı konusu oldukça önemlidir.

Tedbir Nafakasının İcrası

 

Tedbir nafakası, boşanma davası açılmadan önce veya boşanma davası devam ederken hükmedilen nafakadır. Tedbir nafakası çocuk için olabileceği gibi eş için de olabilir. Tedbir nafakası ihtiyati tedbire örnek olarak gösterilebilir.

Tedbir nafakasına ara karar ile hükmedileceği için, ortada kesinleşmiş bir karar yani ilamdan bahsedilemez. Bu sebeple tedbir nafakası icra takibine konu edilirken ilamsız takip yolu tercih edilmelidir.

İştirak ve Yoksulluk Nafakasının İcrası

 

İştirak nafakası çocuk için, yoksulluk nafakası ise yoksulluğa düşme tehlikesi olan eş için ödenen nafakadır. Dava devam ederken hükmedilen tedbir nafakası, davanın karara çıkması ile kendiliğinden ortadan kalkar ve tedbir nafakası ile korunmak istenen eş ya da çocuk, dava sonuçlandıktan sonra iştirak veya yoksulluk nafakası ile korunacaktır.

Her iki nafakaya da boşanma davası karara çıktığı zaman hükmedilir ve bu nafakalar kesinleşmeden icra takibine konu edilemez. İştirak nafakası ve yoksulluk nafakası boşanma davası sona ermesi ile beraber hükmedileceği için ortada bir ilam da söz konusu olacaktır. Bu sebeple iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası için icra takibine geçilirken, ilamlı takip yolu tercih edilir.

Nafaka ve Hapis Cezası

 

Nafaka borçlusu eş, açılan icra takibine rağmen ödeme yapmıyor ise, icra ceza mahkemesine şikayet edilmelidir. Nafaka ödemeyen eşin icra ceza mahkemesine şikayet edilebilmesi için, icra emrinin tebliğinden itibaren en az 1 aylık sürenin dolması gerekir.

İİK 344. maddeye göre; “Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikayeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir.”

Nafaka ödenmemesi sebebiyle hapis cezası tazyik hapsidir. Yani kişiye ceza vermekten ziyade, hürriyeti kısıtlama korkusu yaşatarak borcun ödenmesi amacını taşır.

Büromuz Adana ve çevre illerde Adana boşanma avukatı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Detaylı bilgi için iletişime geçiniz.

Aşağıdaki yazılarımızı da okuyabilirsiniz:

Birikmiş Nafaka Borcu için Hapis Cezası

Reşit Çocuğa Nafaka Bağlanabilir mi?

Birikmiş Nafaka Alacağı İcra Takibi

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AVUKATA SOR

)
    yazıyor...

    Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

    Mesajı Gönder İptal Et