Babalık Davası Hakkında Bilinmesi Gerekenler 2019

Babalık Davası Hakkında Bilinmesi Gerekenler 2019

Babalık davası nasıl açılır? Babalık davası süresi ne kadardır? Babalık davasını kim açar? Babalık davası niteliği itibari ile kamu düzenini ilgilendiren davalardandır. Hukuk mahkemelerinde kural olarak tarafların delilleri dermeyan etmesi kuralı geçerli iken babalık davalarında hakim delilleri serbestçe takdir eder ve tarafların talep etmediği deliller var ise resen araştırma ilkesi gereğince bunları da isteyebilir. Medeni Kanun’a göre çocuk ile anne arasındaki soybağı ilişkisi sadece doğum ile kurulur. Ancak çocuk ile baba arasındaki soybağı 3 şekilde kurulabilir. Bunlar:

1-      Anne ile babanın evliliği içerisinde çocuğun doğması,

2-      Evlilik dışı doğan çocuğu babanın tanıması ve

3-      Mahkeme kararı ile mümkündür.

Bu yazımızda yalnızca mahkeme kararı ile kurulan babalık hükmünden söz edeceğiz.

Babalık Davasını Kim Açar?

Babalık davası açma hakkı ana ve çocuğa tanınmıştır. Ana ve çocuğun dava açma hakkı birbirinden bağımsızdır. Örneğin annenin açtığı babalık davasının reddedilmesi halinde annenin dava açma hakkı son bulurken, çocuğun babalık davası açma hakkı hala mevcuttur. Eğer çocuk hala ergin değil ise çocuğa kayyım atanması gerekir, zira anne ile çocuğun menfaatinin çatışabileceği düşünülmektedir. Yargıtay içtihatlarına göre, anne çocuğa kayyım olarak atanamaz, bu bir bozma sebebidir.

Davalı Kimdir?

Babalık davasında davalı biyolojik baba olduğu düşünülen kişidir. Eğer baba ölmüş ise, mirasçıları davalı olarak gösterilir. Bilindiğinin aksine babanın babalık davası açma hakkı yoktur. Çünkü kanun koyucu babaya babalık davası açma hakkı değil kendisi için daha kolay olabilecek “tanıma” hakkı vermiştir.

Babalık Davasında DNA Testi Zorunlu mudur?

 

Kanunda DNA testi yapılmasına yönelik bir zorunluluktan bahsedilmemiştir. DNA testi babalığın tespitini diğer tüm delil ve tıbbi imkanlara nispeten %99,9 oranında doğru vermektedir. Bu kadar gerçeğe yakın sonucun alınabileceği DNA testi babalık davalarında istenmektedir. Hatta Yargıtay yerleşik içtihatlarına göre; DNA testinden kaçınan babanın, babalığına yönelik hüküm kurulmalıdır. Her ne kadar kanuni zorunluluk olmasa dahi vücut bütünlüğüne zarar gelmeyecek olan babanın DNA testinden kaçınması, kendisinin aleyhine olarak karar verilmesine sebep olacaktır.

Babalık Davasında İspat Külfeti Kimdedir?

Babalık davasında ispat yükü davacının üzerindedir. Kanun burada davacıya ispat kolaylığı sağlamış ve babalık karinesini getirmiştir. Babalık karinesine göre, babanın çocuğun doğumundan önceki üç yüzüncü gün ile yüz sekseninci gün arasında ana ile cinsel ilişkide bulunmuş olması, babalığa karine sayılır. Belirtilen sürenin dışında olsa bile fiili gebe kalma döneminde baba ile ananın cinsel ilişkide bulunduğu tespit edilirse aynı karine geçerli sayılır.

Davalı baba bu karineyi çürütmek için; iki yola başvurabilir. İlki, davalının çocuğun babası olmasının olanaksızlığıdır. Davalı baba olmadığını kesin şekilde ispatlayacak deliller sunmalıdır. Eğer davalı böyle bir delil sunamıyorsa ikinci imkana bakmak gerekir. Bu ise başka bir erkeğin çocuğun babası olma olasılığının, davalının baba olma olasılığından daha fazla olmasıdır.

Zamanaşımı Var mıdır?

Babalık davası açma hakkı hak düşürücü süreye tabidir. Anne için bu süre, çocuğun doğumundan itibaren 1 yıldır. Anne bu süreyi elinde olmayan sebeplerle kaçırmış ise, sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren 1 ay içinde dava açmalıdır. Ergin olmayan çocuğun dava hakkı,  kendisine kayyım atanmış ise kararın kayyıma tebliğinden itibaren 1 yıl; kayyım atanmamış ise ergin olduktan itibaren 1 yıl geçmekle sone erer. Yine gecikmeyi haklı kılacak sebebin varlığı halinde sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde babalık davası açılmalıdır.

Babadan Hangi Giderler Talep Edilir?

*Doğum giderleri,
*Doğum öncesi ve sonrası 6 haftalık geçim giderleri ve
*Gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderler davalı babadan talep edilebilir.

Nafaka, Tazminat Talep Edilebilir mi?

Davacı bu dava ile beraber nafaka olarak yalnızca çocuk için iştirak nafakası talep edebilir. Diğer nafakalar için ayrı dava açmak gerekir. Manevi tazminat konusunda ise Yargıtay içtihatlarına göre; davalının anne ile mutlaka evlilik vaadi ile ilişki kurmuş olması gerekir.

Babalık Davası İçin Avukat Tutmak Gerekir mi?

Hiçbir dava için avukat tutmak zorunlu değildir. Ancak niteliği itibari ile teknik detayları bulunan ve sonuçları kapsamlı etkiler yaratacak olan davalar için mutlaka uzman bir avukattan hukuki destek alınmalıdır. Babalık davası da bu tür davalardandır.

Büromuz babalık davası ve Aile Hukuku’ndan kaynaklanan diğer davalarda, Adana ve çevre illerde Adana avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermedir. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AVUKATA SOR

)
    yazıyor...

    Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

    Mesajı Gönder İptal Et