Soybağının Reddi Davası Tarafları, Süresi ve İspatı

Soybağının Reddi Davası Tarafları, Süresi ve İspatı

Soybağı, aile bireyleri arasındaki kan bağı anlamına gelir. Çocuk ile anne arasındaki soybağı doğum ile kurulur iken; çocuk ile baba arasındaki soybağı, anne ile evlilik, tanıma, babalık davası ve evlat edinme yolu ile kurulur. Kişiler arasındaki soybağı doğru tesis edilmelidir. Zira soybağı aile hukuku ve miras hukuku anlamında önem teşkil eder.

Soybağının Reddi Davası Nedir?

Soybağının reddi davası, çocuk ile kimlikte baba olarak görünen kişi arasındaki soybağı ilişkisini ortadan kaldırmak amacıyla açılan davadır. Medeni Kanun’a göre; evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içinde doğan çocuğun babası kocadır. Buna babalık karinesi denir. Soybağının reddi davası esas olarak babalık karinesini ortadan kaldırmak için açılan davadır.

Soybağının Reddi Davasının Tarafları

 

*Soybağının reddi davasında davacı kocadır, koca soybağının reddi davasını ana ve çocuğa karşı açar. Çocuk ile ana arasında zorunlu dava arkadaşlığı vardır.

*Soybağının reddi davasını çocuk da açabilir, bu davayı çocuk açmış ise davalı ana ve kocadır. Yine burada da ana ve koca arasında zorunlu dava arkadaşlığı vardır.

*Diğer ilgililerin de dava açma hakkı vardır. Dava açma süresinin geçmesinden önce kocanın ölmesi veya gaipliğine karar verilmesi ya da sürekli olarak ayırt etme gücünü kaybetmesi halinde;  kocanın altsoyu, anası, babası veya baba olduğunu iddia eden kişi de soybağının reddi davasını açabilir.

*Ergin olmayan çocuğa atanacak kayyımın da soybağının reddi davasını açma hakkı vardır.

Soybağının Reddi Davasında İspat

 

Soybağının reddi davası nasıl ispat edilir? Soybağının reddi davasında ispat, çocuğun evlilik içinde ana rahmine düşmesi, evlenmeden önce ana rahmine düşmesi ve ayrı yaşama sırasında ana rahmine düşmesine göre değişkenlik gösterir.

  • Çocuk evlilik içinde ana rahmine düşmüşse; davacı ana ile cinsel ilişki kurulmasının imkansızlığını veya çocuğun ana ile kurulan cinsel ilişkiden olmasının imkansızlığını ispat etmelidir. Örneğin; davacı, çocuğun ana rahmine düştüğü tahmin edilen günlerde yurtdışında olduğunu bu sebeple cinsel ilişki kurulmasının imkansız olduğunu ileri sürebileceği gibi, kocanın kısır olduğunu bu sebeple cinsel ilişki olsa dahi çocuğun bu cinsel ilişkiden olmasının imkansız olduğunu ileri sürebilir.

Evlenmeden başlayarak en az 180 gün geçtikten sonra ve evliliğin sona ermesinden başlayarak en fazla 300 gün içinde doğan çocuk evlilik içinde ana rahmine düşmüş sayılır

  • Çocuk evlenmeden önce veya ayrı yaşama sırasında ana rahmine düşmüşse; davacının başka bir kanıt getirmesi gerekmez. Ancak, gebe kalma döneminde kocanın karısı ile cinsel ilişkide bulunduğu konusunda inandırıcı kanıtlar varsa, kocanın babalığına ilişkin karine geçerliliğini korur.

Soybağının Reddi Davası Açma Süresi

 

Soybağının reddi davasında hak düşürücü süreler söz konusudur. Hak düşürücü süre, karşı tarafça ileri sürülmese dahi hakimin resen ve davanın her aşamasında dikkate alması gereken süredir.

Davacı koca ise; doğumu ve baba olmadığını veya ananın gebe kaldığı sırada başka bir erkek ile cinsel ilişkide bulunduğunu öğrendiği tarihten başlayarak 1 yıl içinde soybağının reddi davası açmak zorundadır.

Davacı çocuk ise; ergin olduğu tarihten başlayarak en geç 1 yıl içinde dava açmak zorundadır.

Gecikme haklı bir sebebe dayanıyorsa, 1 yıllık süre bu sebebin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar.

Soybağının Reddi Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

 

Görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Aile mahkemelerinin bulunmadığı yerde asliye hukuk mahkemeleri aile mahkemeleri sıfatıyla davaya bakar.

Yetkili mahkeme ise, taraflardan birinin dava veya doğum sırasındaki yerleşim yeri mahkemesidir.

Soybağının reddi davası ve Aile Hukuku’ndan kaynaklı diğer davalar ile ilgili Adana avukat olarak avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

Aşağıdaki yazılarımızı da okuyabilirsiniz:

Babalık Davası Nedir? Babalık Davası Nasıl Açılır?

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Tanınması ve Tanımanın İptali

Boşanma Davası Nasıl Açılır 2019

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AVUKATA SOR

)
    yazıyor...

    Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

    Mesajı Gönder İptal Et