Babalık Davası Nedir? Babalık Davası Nasıl Açılır?

Babalık Davası Nedir? Babalık Davası Nasıl Açılır?

Babalık davası nedir? Babalık davası nasıl açılır? Çocuk ile ana arasındaki soybağı doğum ile kurulur iken; çocuk ile baba arasındaki soybağı, evlilik, tanıma ve babalık davası ile kurulur. Biz bu yazımızda sadece mahkeme kararı ile kurulan babalık hükmü, yani babalık davasına değineceğiz. Babalık davası, çocuk ile baba arasındaki soybağının mahkeme kararı ile belirlenmesidir. Babalık davası Türk Medeni Kanunu 301. Madde ve devamında düzenlenmiştir.

Babalık Davası Nasıl Açılır?

 

Babalık davası, yetkili ve görevli mahkemeye verilecek olan babalık davası dilekçesi ile açılır. Babalık davasını açma hakkı ana ve çocuğa verilmiştir, babanın babalık davası açma hakkı yoktur, çünkü tanıma da babalık davası ile aynı amaca hizmet eder.

Dava babaya karşı, baba ölmüşse mirasçılarına karşı açılır.

Babalık davası, Cumhuriyet savcısına ve Hazineye; dava ana tarafından açılmışsa kayyıma; kayyım tarafından açılmışsa anaya ihbar edilir. Babalık davası kamu düzenine ilişkin olduğu için mahkeme, Hazine ve Cumhuriyet Savcısına da davayı ihbar eder, eğer durum ve koşullar gerektirirse bu kişiler davaya müdahil olarak katılabilirler.

Eğer çocuğun başka bir erkek ile soybağı var ise; öncelikle mevcut soybağının kaldırılması için, soybağının reddi davası açılmalıdır.

Babalık Davasını Kim Açar?

 

Babalık davasını açma hakkı ana ve çocuğa tanınmıştır. Dava babaya, baba ölmüşse mirasçılarına karşı açılır. Baba olduğunu iddia eden kişi babalık davası açamaz, açtığı takdirde bu dava tanıma olarak değerlendirilmelidir. Babalık davası, Cumhuriyet savcısına ve Hazineye; dava ana tarafından açılmışsa kayyıma; kayyım tarafından açılmışsa anaya ihbar edilir.

Babalık Davasında İspat ve DNA Testi

 

Babalık davasında ispat yükü davacı üzerinedir. Davacı, davalının çocuğun babası olduğu kanıtlamalıdır. Bu konunun ispatı zor olduğundan dolayı kanun koyucu davacı lehine babalık karinesi getirmiştir.

Babalık karinesine göre; davalı, çocuk doğmadan önceki 300 gün ile 180 gün arasındaki süreçte, ana ile cinsel ilişkiye girmiş ise bu durum baba olduğuna dair karinedir. Eğer bu süreçte olmasa dahi fiili gebe kalma döneminde, davalı ile annenin cinsel ilişkiye girdiği ispat edilirse yine bu durum babalığa karinedir.

Davalı erkek bu karineleri ancak iki durumu ispat ederek çürütebilir: Davalı çocuğun babası olmasının imkansız olduğunu ispat edebileceği gibi, başka bir erkeğin baba olma olasılığının daha yüksek olduğunu ispat ederek de babalık karinesini çürütebilir.

Günümüzde Tıp biliminin geldiği nokta itibariyle kişiler arasındaki kan bağı kolaylıkla ispatlanabilmektedir. Bu yöntemlerden birisi de DNA testidir. DNA testi %100’ yakın oranda doğru sonuç vermesi sebebiyle mahkemelerin babalık davalarında en sık başvurduğu yöntemdir. Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre de, babalık davalarında DNA testine mutlaka başvurulmalıdır.

TMK 284. Maddeye göre; taraflar ve üçüncü kişiler, soybağının belirlenmesinde zorunlu olan ve sağlıkları yönünden tehlike yaratmayan araştırma ve incelemelere rıza göstermekle yükümlüdürler. Davalı, hakimin öngördüğü araştırma ve incelemeye rıza göstermezse, hakim, durum ve koşullara göre bundan beklenen sonucu, onun aleyhine doğmuş sayabilir. Yani babalık davasında DNA testini kabul etmeyen davalı için, mahkeme baba olduğuna hükmedebilir.

Babalık Davasında Nafaka ve Tazminat

 

Babalık davası ile beraber, dava süresi içerisinde geçerli olmak üzere, çocuk için nafaka talep edilebilir. Babalık davasında nafaka talep edebilmek için ana ile babanın evli olması şart değildir. Ancak nafakanın sadece çocuk için istenebileceğine dikkat etmek gerekir. Dava sona erdikten sonra da çocuk 18 yaşına gelene kadar geçerli olmak üzere, iştirak nafakası talep edilebilir.

Babalık davasında manevi tazminata hükmedebilmek için, Hukuk Genel Kurulu’nun kararına göre, annenin evlilik vaadi ile kandırılması gereklidir.

Ayrıca anne babalık davası ile beraber; doğum giderleri, doğumdan önce ve sonraki altışar haftalık geçim giderleri ve gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderleri de davalı babadan talep edebilir. Çocuk ölü doğmuş olsa bile hakim, bu giderlerin karşılanmasına karar verebilir.

Üçüncü kişiler veya sosyal güvenlik kuruluşlarınca anaya yapılan ödemeler, hakkaniyet ölçüsünde tazminattan indirilir.

Babalık Davasında Kayyım

Eğer babalık davası anne tarafından açılmış ise çocuğa kayyım atanmalıdır. Zira çocuk ile annenin menfaati örtüşmeyebilir. Eğer anne kayyım atanmadan dava açmış ise, anneye mahkeme tarafından kayyım atanması davası açılması için süre verilmelidir. Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre anne çocuğa kayyım olarak atanamaz, bu bir bozma sebebidir. Zira anne ile çocuğun menfaati bu davalarda çatışabilmektedir.

Babalık Davasında Hak Düşürücü Süre

Babalık davası çocuk doğmadan önce açılabileceği gibi çocuk doğduktan sonra da açılabilir. Annenin dava hakkı, çocuğun doğumundan itibaren 1 yıl geçmekle düşer.

Eğer çocuk ile başka bir erkek arasında halihazırda soybağı var ise, bu soybağının ortadan kalktığı tarihten itibaren süre işlemeye başlar.

1 yıllık süre geçtikten sonra gecikmeyi haklı kılan sebepler varsa, sebebin ortadan kalkmasından başlayarak 1 ay içinde dava açılabilir.

Babalık Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Babalık davasında görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Aile Mahkemelerinin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri, Aile Mahkemesi sıfatıyla davaya bakmaktadır.

Babalık davasında yetkili mahkeme, taraflardan birinin dava veya doğum sırasındaki yerleşim yeri mahkemesidir.

Babalık davası ve Aile Hukuku’ndan kaynaklı diğer davalar ile ilgili Adana avukat olarak avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

Aşağıdaki yazılarımızı da okuyabilirsiniz:

Babalık Davası Hakkında Bilinmesi Gerekenler 2019

Soybağının Reddi Davası Tarafları, Süresi ve İspatı

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Tanınması ve Tanımanın İptali

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AVUKATA SOR

)
    yazıyor...

    Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

    Mesajı Gönder İptal Et