Boşanma Davasından Feragat ve Vazgeçme

Boşanma Davasından Feragat ve Vazgeçme

Feragat; davacının talep sonucundan vazgeçmesi anlamına gelmektedir. Boşanma davasını geri almak isteyen davacı; boşanma davasından vazgeçebileceği gibi, boşanma davasından feragat de edebilir. Feragat ve vazgeçme her ne kadar birbiri ile karıştırılsa da farklılıklar bulunmaktadır.

Boşanma Davasından Feragat


Feragat, kesin hüküm gibi sonuç doğuran ve davaya son veren bir taraf işlemidir. Boşanma davasından feragat derdest olan davalarda mümkündür. Derdestlik, davanın açılması ile başlayan ve kesinleşmesine kadar devam eden süreçtir. Dolayısıyla Yargıtay ya da İstinaf mahkemelerindeki dosyalar için de davadan feragat edilebilir.

Feragat beyanı açık ve kesin olmalı, şarta bağlı olmamalıdır. Örneğin, “davacı bana para verirse davadan feragat ediyorum” şeklindeki beyan feragat olarak değerlendirilemez, çünkü feragat hiçbir şarta bağlı olamaz.

Feragat kesin hüküm gibi sonuç doğurur. Bu sebeple feragat beyanından dönmek mümkün değildir. Ancak davacı iradesinin; hata, hile ya da korkutma ile sakatlandığını iddia ediyor ise feragatin iptali davası açmalıdır. Feragatin iptali davası kabul edildiği takdirde, feragat hiç yapılmamış gibi boşanma davası devam edecektir.

Boşanma davasından feragat için davalının kabulüne gerek yoktur. Hatta mahkeme dahi feragati, sadece şekli anlamda inceleyecek ve şartlar gerçekleşmiş ise davanın feragat ile sona ermesi yönünde hüküm kuracaktır. Geçerli bir feragati mahkeme kabul etmek zorundadır.

Boşanma davasından feragat, duruşma esnasında sözlü yapılabileceği gibi, davacının imzasının ona ait olduğunu ortaya koyan noter veya hakim huzurunda verildiğini ortaya koyan şerhi içeren dilekçe ile de yapılabilir.

Boşanma davasından feragat halinde kusurlu eylem bağışlanmış sayılır. Örneğin, eşin kendisini aldattığını öne süren davacı, boşanma davasından feragat ettiği takdirde, aldatmayı affetmiş olacak ve aynı fiile dayanarak dava açamayacaktır. Ancak feragat ile boşanma davası sona erdikten sonra, davalı yeniden davacıyı aldatmış ise, ortada yeni bir kusurlu eylem olduğu için boşanma davası yeniden açılabilir.

Boşanma davasından feragat eder iken, davalı tarafından karşı dava açılmış ise, karşı dava görülmeye devam edecektir. Asıl davadan feragat edilmiş olması karşı davanın da sona ereceği anlamına gelmez.

Boşanma davasından feragat edildikten sonra; karı koca 3 yıl fiili ayrılık yaşamış ve ortak hayat hala kurulamamış ise, fiili ayrılık sebebiyle boşanma davası açılabilir.

Boşanma Davasından Vazgeçme


Boşanma davasından vazgeçmede, feragatten farklı olarak davalının açık rızası aranır. Davalı vazgeçmeyi kabul edebileceği gibi, kabul etmeyip davanın devam etmesini de isteyebilir.

Davalı vazgeçmeyi kabul eder ise, davacının yeniden harç ödeyerek boşanma davası açma riskini göze almış olur. Boşanma davasından feragat durumunda davacı aynı sebebe dayanarak boşanma davası açamıyor iken, boşanma davasından vazgeçmede davacı aynı sebeple yeniden boşanma davası açabilir.

Boşanma davasından vazgeçmenin davalı tarafından kabul edilmesi durumunda, boşanma davası açılmamış kabul edilir ve davanın açılması ile ortaya çıkan sonuçlar geçmişe dönük olarak ortadan kalkar.

Boşanma davasından vazgeçme durumunda, fiili ayrılık sebebiyle boşanma davası açılamaz, çünkü ortada kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmamaktadır.

Görüldüğü üzere, boşanma davasından feragat ve boşanma davasından vazgeçme, şartları ve sonuçları itibariyle birbirinden farklıdır. Boşanma davasından feragat davalı lehine iken, boşanma davasından vazgeçme davacı lehinedir. Hak kaybı yaşamamak adına, feragat ve vazgeçmenin, avukat aracılığı ile yapılması daha doğrudur.

Büromuz; boşanma davaları ve Aile Hukuku’ndan kaynaklı diğer uyuşmazlıklar için Adana boşanma avukatı olarak avukatlık ve danışmanlık faaliyeti yürütmektedir. Detaylı bilgi için iletişime geçiniz.

Aşağıdaki yazılarımızı da okuyabilirsiniz:

1 Yıl Dolmadan Anlaşmalı Boşanma Mümkün müdür?

Boşanma Davalarında Usulsüz Tebligat

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AVUKATA SOR

)
    yazıyor...

    Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

    Mesajı Gönder İptal Et