Sözleşmeli Er ve Erbaş Tazminatı (İkramiyesi)

Sözleşmeli Er ve Erbaş Tazminatı (İkramiyesi)

6191 Sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen sözleşmeli er ve sözleşmeli erbaşlar, kanunda sayılan sebepler ile sözleşmeyi feshetmek zorunda kalırsa ya da sözleşme idarece tek taraflı olarak feshedilirse sözleşmeli er ya da erbaş sözleşmeli er ikramiyesine hak kazanır.

Sözleşmeli erbaş ve erler, sözleşme süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedemezler. Ancak, ilk sözleşmeyi müteakip yapılacak sözleşmelerin süresi bitmeden, fesih talebine ilişkin sebepleri Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca yönetmelikte belirtilen hizmet gerekleri ve koşullar gözetilerek uygun olduğuna karar verilen sözleşmeli erbaş ve erlerin sözleşmeleri idarece feshedilebilir.

6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu md. 7/5: “Kendi kusurları olmaksızın veya ilk sözleşmesini yahut müteakip sözleşme süresini bitirmesinden dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlere, ayrıldıkları tarihteki 15.330 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın, bu Kanuna ekli (2) sayılı Cetvelde hizmet yıllarına göre belirlenen oran ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılır. Bu ödemeden, damga vergisi hariç herhangi bir vergi kesilmez.

6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu md. 7/6:Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin yahut disiplinsizlik, ahlaki durum veya diğer nedenlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinde kalması uygun görülmeyerek sözleşmeleri feshedilenlere, beşinci fıkrada öngörülen ödeme yapılmaz. Sağlık yahut bulunduğu kadronun kaldırılması sebebiyle sözleşme yılını tamamlayamadan ayrılmak mecburiyetinde kalanlara, sözleşmeli olarak görev yaptığı yıllara ait ödeme tutarına, hizmet ettiği ve tamamlayamadığı sözleşme yılına ait ödeme tutarının oniki aya eşit olarak bölünmek suretiyle hizmet ettiği her aya isabet eden miktarda ilave edilerek ödeme yapılır.”

Vefat eden sözleşmeli erbaş ve erlerin kanuni mirasçılarına, sözleşmeli er ikramiyesi ödenir. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, mevzuatı uyarınca kendilerine veya hak sahiplerine aylık bağlananlara, ödemeler yapılmaz.

694 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sözleşmeli er ve erbaş ikramiye ödemesi oranı arttırılmıştır. Oranın artması ödenecek miktarın da artması anlamına gelmektedir.

Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

Aşağıdaki yazılarımızı da okuyabilirsiniz:

Trafik Kazası Nedeniyle Sigorta Şirketine Açılan Davada Yetki

Askerlik Sebebiyle İşten Ayrılan İşçinin Hakları

Çalınan Kredi Kartı Sebebiyle Bankanın Sorumluluğu

 

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AVUKATA SOR

)
    yazıyor...

    Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

    Mesajı Gönder İptal Et