Boşanma Davasından Feragat ve Vazgeçme

Boşanma Davasından Feragat ve Vazgeçme

Feragat ve vazgeçme Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili maddelerinde düzenlenen ve davaya son veren usuli işlemlerdir. Boşanma davasından feragat ve boşanma davasından vazgeçme uygulamada sık sık birbirine karıştırıldığı için mağduriyetlere yol açmaktadır. Bu mağduriyetleri az da olsa giderebilmek adına bu yazımızda boşanma davasından feragat ve vazgeçmeyi ayrı ayrı anlatacağız.

Boşanma Davasından Feragat

 

Davadan feragat HMK md. 357’de düzenlenmiştir. Feragat; davacının dava sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesi anlamına gelir. Görüldüğü üzere davadan feragat sadece davacı tarafından yapılabilir, davalı için bunun karşılığı davayı kabul olarak gösterilebilir.

Davadan feragat açık ve kesin olmalı, herhangi bir şarta bağlanmamalıdır. Şarta bağlı feragat geçerli değildir. Örneğin, “davalı bana 10.000 TL verirse davadan feragat ediyorum” şeklindeki beyan feragat olarak değerlendirilemez. Bu gibi talepler olduğu takdirde, karşı taraf talebi kabul ediyorsa, protokol düzenlenerek anlaşmalı boşanma yoluna gidilebilir.

Boşanma davasından feragat, karşı tarafın yani davalının rızasına bağlı değildir. Hatta mahkemenin dahi bu konuda takdir hakkı yoktur. Mahkeme yalnızca feragatin sağlıklı bir irade beyanıyla verilip verilmediğini ve şekli unsurları incelemelidir.

Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre; feragat ile davalının davaya konu olan kusurlu eylemi affedilmiş kabul edilir. Dolayısıyla bir daha aynı sebebe dayanarak boşanma davası açılamaz. Ancak davadan feragatin sonrasında, kusur olarak değerlendirilebilecek yeni olaylar gelişmiş ise bu sebeplere dayanarak yeni bir boşanma davası açılabilir. Örneğin; davacı kadın aldatıldığı iddiası ile boşanma davası açmış ve sonrasında feragat etmiş ise aynı fiile dayanarak boşanma davası açamaz; ancak davalı eş feragatin ardından kadını yeniden aldatmış ya da terk etmiş ise kadın yeniden boşanma davası açabilir. Dolayısıyla burada yeni bir kusurlu davranış aranır.

Feragat beyanı mahkemeye yöneltilir. Boşanma davasından feragat duruşma esnasında sözlü olarak ifade edilebileceği gibi, duruşma olmaksızın boşanma davasından feragat dilekçesi yazılıp mahkemeye verilerek de sağlanabilir.

Boşanma davasında feragat beyanından vazgeçmek mümkün değildir. Zira feragat kesin hüküm gibi sonuç doğurur. Ancak feragat eden davacı, feragat iradesinin sakatlandığını iddia ederek feragatin iptali davası açabilir. Feragatin iptali davası hata ve hilenin anlaşıldığı veya korkunun ortadan kalktığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde açılmalıdır.

Boşanma davasından feragat eden davacı eş, daha sonra fiili ayrılık (3 yıl boyunca ortak hayatın kurulamaması) sebebiyle dava açabilir. Bu takdirde mahkeme açılan boşanma davasını kabul edecektir.

Davadan feragat hüküm kesinleşinceye kadar yapılabilir. Dolayısıyla İstinaf mahkemeleri ya da Yargıtay aşamasında da davadan feragat edilebilir.

Boşanma davasından feragat durumunda, davacı aleyhine hüküm verilmiş gibi, davacı yargılama giderlerini ödemeye mahkum edilir.

Boşanma Davasından Vazgeçme

 

Boşanma davasından vazgeçme davanın geri alınması olarak da bilinir. Boşanma davasından vazgeçme HMK md. 123’de düzenlenmiştir.

Davadan vazgeçme karşı tarafın açık rızası ile mümkündür. Davalı, boşanma davasından vazgeçmeye muvafakat verdiği takdirde dava hiç açılmamış gibi kabul edilir ve geçmişe etkili olarak ortadan kalkar. Davalı vazgeçmeye muvafakat vermediği takdirde ise dava devam eder.

Boşanma davasından vazgeçmeyi feragatten ayıran bir diğer özellik ise, davacının aynı sebebe dayanarak yeniden dava açabilmesidir. Davacı boşanma davasından vazgeçse dahi aynı sebebe dayanarak ve yeniden harç yatırarak yeni boşanma davası açabilir.

Davadan vazgeçme durumunda, davacı fiili ayrılık (3 yıl boyunca ortak hayatın kurulamaması) sebebiyle boşanma davası açamaz. Çünkü vazgeçme ile beraber boşanma davası geçmişe etkili ortadan kalkmıştır.

Boşanma davasından feragat ve boşanma davasından vazgeçme görüldüğü üzere sonuçları bakımından farklılıklar yaratmaktadır. Bu sebeple mağduriyet yaşamamak adına, bir boşanma avukatı aracılığıyla davanızı takip etmenizi tavsiye ederiz.

Büromuz boşanma davaları ile ilgili Adana boşanma avukatı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

Aşağıdaki yazılarımızı da okuyabilirsiniz:

Boşanma Davalarında Karşı Dava Nedir?

Anlaşmalı Boşanma Sonrası Nafaka ve Tazminat İstenebilir mi?

Boşanma Davası Nasıl Açılır 2019

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AVUKATA SOR

)
    yazıyor...

    Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

    Mesajı Gönder İptal Et