Mirastan Feragat (Vazgeçme) Nasıl Olur?

Mirastan Feragat (Vazgeçme) Nasıl Olur?

Mirastan Feragat Sözleşmesi Nedir?

 

Mirastan feragat sözleşmesi; miras bırakan ile mirasçı arasında düzenlenen, mirasçının miras hakkından vazgeçmesine ilişkin olarak imzalanan sözleşmedir. Feragat eden mirasçı, mirasçılık sıfatını kaybeder.

Mirastan feragat sözleşmesi ile mirasın reddi kurumu amaç olarak aynı amaca hizmet etse de aralarında farklılıklar bulunmaktadır. Mirastan feragat sözleşmesi, mirasbırakan henüz hayatta iken mirasçı ile mirasbırakan arasında düzenlenen bir sözleşme iken; mirasın reddi ise, mirasbırakanın ölümünden sonra mirasçının tek taraflı irade beyanıyla mirası reddetmesi anlamına gelir.

Mirastan Feragat Sözleşmesi Nasıl Düzenlenir?

 

Mirastan feragat sözleşmesi resmi vasiyetname gibi; iki tanığın katılmasıyla resmi memur tarafından düzenlenir. Resmi memur, sulh hakimi, noter veya kanunla kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli olabilir.

Uygulamada genellikle mirastan feragatin tamamen mirastan feragat şeklinde yapıldığı söylenebilir. Ancak doktrinde; kısmen mirastan feragatin de mümkün olduğu yönünde görüşler bulunmaktadır.

Mirastan Feragat Sözleşmesi Altsoyu Kapsar mı?

Mirastan feragat sözleşmesi ivazlı (bir bedel karşılığında) mirastan feragat sözleşmesi şeklinde yapılabileceği gibi ivazsız (bedel olmaksızın) mirastan feragat sözleşmesi şeklinde de yapılabilir. Mirastan feragatin ivazlı veya ivazsız olması arasında farklılıklar bulunmaktadır.

  • İvazlı Mirastan Feragat Sözleşmesi:

Sözleşmede aksi öngörülmediği takdirde; ivaz karşılığında mirastan feragat, feragat eden mirasçının altsoyunu da kapsar. Feragat eden mirasçının çocukları da mirasbırakana mirasçı olamayacaktır. Ancak sözleşme ile mirasçı olabileceği kararlaştırılabilir.

  • İvazsız Mirastan Feragat Sözleşmesi

Sözleşmede aksi öngörülmediği takdirde; mirasçı ivaz olmaksızın mirastan feragat etmiş ise mirastan feragat altsoyu kapsamaz. Altsoy mirasbırakana mirasçı olmaya devam eder. Ancak bu durumun da aksi sözleşme ile kararlaştırılabilir.

Bir Başkası Lehine Mirastan Feragat

Mirastan feragat sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılmış olup bu kişinin herhangi bir sebeple mirasçı olamaması halinde, feragat hükümden düşer. Mirastan feragat sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılmamışsa, en yakın ortak kökün altsoyu lehine yapılmış sayılır ve bunların herhangi bir sebeple mirasçı olamaması halinde, feragat yine hükümden düşer.

Mirastan Feragat Sözleşmesinden Dönme

Hem mirasbırakanın hem de feragat eden mirasçının mirastan feragat sözleşmesinden dönme hakları bulunmaktadır.

Miras sözleşmesi gereğince sağlararası edimleri isteme hakkı bulunan taraf, bu edimlerin sözleşmeye uygun olarak yerine getirilmemesi veya güvenceye bağlanmaması hâlinde borçlar hukuku kuralları uyarınca sözleşmeden dönebilir.  Örneğin; mirasçı ivazlı feragat sözleşmesindeki edimi yerine getirmiyorsa mirasbırakan mirastan feragat sözleşmesinden dönebilir.

Mirastan Feragat Sözleşmesinin İptali

 

Mirastan feragat sözleşmesinin iptal edilmesi mümkündür. Yanılma, aldatma, gabin gibi iradeyi sakatlayan hallerin bulunması durumunda mirastan feragat sözleşmesinin iptali istenebilir. Ancak gabin sebebiyle sözleşmenin iptalinin istenebilmesi için, sözleşmenin ivazlı yapılması gerekir.

Sözleşmenin şekil şartlarına uygun yapılmaması, hukuka veya ahlaka aykırı olması gibi durumlarda da mirastan feragat sözleşmesinin iptali istenebilir.

Mirastan feragat sözleşmesi imzalayacak olan mirasbırakanın; tam ehliyetli olması yani ayırt etme gücüne sahip ve ergin olması gerekir. Mirastan feragat sözleşmesi vekaleten yapılamaz, sözleşmeye mirasbırakanın bizzat katılması gerekir. Aksi halde ortada geçerli bir mirastan feragat sözleşmesi yoktur. Mirasbırakanın tam ehliyetli olmadığı durumlarda imzalanan feragat sözleşmeleri de geçersizdir

Taraflar yazılı yapacakları mirastan feragat sözleşmesini sona erdirme sözleşmesiyle feragat sözleşmesine son verebilirler. Bu sözleşme her iki tarafta hayattayken yapılabilir.

Büromuz Adana ve ilçelerinde Adana avukat olarak avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

Aşağıdaki yazılarımızı da okuyabilirsiniz:

Sözlü Vasiyetname Nasıl Olur?

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AVUKATA SOR

)
    yazıyor...

    Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

    Mesajı Gönder İptal Et