Sözlü Vasiyetname Nasıl Olur?

Sözlü Vasiyetname Nasıl Olur?
Sözlü Vasiyetname Nedir?

 

Vasiyetname, mirasbırakanın son arzu ve isteklerini içeren belgedir. Mirasbırakan hayatta iken, kendisi öldükten sonra mirasın ne şekilde paylaşılmasını istediğini vasiyetname ile belirtebilir. Vasiyetname resmi vasiyetname, el yazılı vasiyetname ve sözlü vasiyetname olarak üç şekilde düzenlenebilir. Sözlü vasiyetname olağanüstü durumlarda son çare olarak başvurulması gereken bir yoldur. Bu nedenle uygulamada en az görülen vasiyetname türü de sözlü vasiyetnamedir.

Mirasbırakan; yakın ölüm tehlikesi, ulaşımın kesilmesi, hastalık, savaş gibi olağanüstü durumlar yüzünden resmi veya el yazılı vasiyetname yapamıyorsa, sözlü vasiyet yoluna başvurabilir. Görüldüğü gibi sözlü vasiyete sadece, resmi ve el yazılı vasiyetname yazma olanağının bulunmaması durumunda başvurulabilir. Eğer miras bırakanın resmi vasiyetname veya el yazılı vasiyetname düzenleme imkanı olduğu halde sözlü vasiyetname yoluna başvurmuş ise, sözlü vasiyetname geçersizdir.

Sözlü Vasiyetname Nasıl Düzenlenir?

 

Sözlü vasiyetname iki tanık ile düzenlenebilir. Tanıklar için iki yöntem söz konusudur:

  • Mirasbırakan tarafından görevlendirilen tanıklardan biri, kendilerine beyan edilen son arzuları, yer, yıl, ay ve günü de belirterek hemen yazar, bu belgeyi imzalar ve diğer tanığa imzalatır. Yazılan belgeyi ikisi birlikte vakit geçirmeksizin bir sulh veya asliye mahkemesine verirler ve mirasbırakanı vasiyetname yapmaya ehil gördüklerini, onun son arzularını olağanüstü durum içinde kendilerine anlattığını hakime beyan ederler.
  • Tanıklar, daha önce bir belge düzenlemek yerine, vakit geçirmeksizin mahkemeye başvurup yukarıdaki hususları beyan ederek mirasbırakanın son arzularını bir tutanağa geçirtebilirler. Burada Yargıtay kararlarına göre; aradan birkaç gün geçtikten sonra mahkemeye başvurulması durumunda sözlü vasiyetname geçersizdir, zira tanıklar vasiyetin içeriğini bu süre içerisinde unutabilir.

Tanıkların sözlü vasiyetin yapılmasını gerektiren olağanüstü durumun ne olduğunu açıklamaları ve mirasbırakanın tasarrufa ehil olduğunu beyan etmeleri gerekir.

Sözlü vasiyet yoluna başvuran kimse askerlik hizmetinde bulunuyorsa, teğmen veya daha yüksek rütbeli bir subay; Ülke sınırları dışında seyreden bir ulaşım aracında bulunuyorsa, o aracın sorumlu yöneticisi; sağlık kurumlarında tedavi edilmekteyse, sağlık kurumunun en yetkili yöneticisi hakim yerine geçer.

Sözlü Vasiyetname için Kimler Tanık Olabilir?

Fiil ehliyeti bulunmayanlar, bir ceza mahkemesi kararıyla kamu hizmetinden yasaklılar, okur yazar olmayanlar, mirasbırakanın eşi, üstsoy ve altsoy kan hısımları, kardeşleri ve bu kişilerin eşleri, resmi vasiyetnamenin düzenlenmesine memur veya tanık olarak katılamazlar.

Sözlü Vasiyetname Ne Zaman Geçersiz Olur?

Mirasbırakan için sonradan diğer şekillerde vasiyetname yapma olanağı doğarsa, bu tarihin üzerinden bir ay geçince sözlü vasiyet hükümden düşer. Mirasbırakan resmi vasiyetname ya da el yazılı vasiyetname düzenlemek zorundadır.

Detaylı bilgi için iletişime geçiniz.

Aşağıdaki yazılarımızı da okuyabilirsiniz:

Mirastan Feragat (Vazgeçme) Nasıl Olur?

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AVUKATA SOR

)
    yazıyor...

    Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

    Mesajı Gönder İptal Et