Aile Konutu Şerhi Nasıl Kaldırılır?

Aile Konutu Şerhi Nasıl Kaldırılır?
Aile Konutu Nedir?

 

Aile konutu; eşlerin bütün yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirdiği ve düzenli yerleşim amacıyla kullandıkları mesken olarak tanımlanabilir. Aile konutu, eşlerin oturdukları evdir, eşlerden birinin ya da her ikisinin mülkiyetinde olan ancak oturmadıkları veya kiraya verdikleri ev aile konutu olarak değerlendirilemez. Aile konutu şerhi, taşınmazın sahibi olmayan eşi, taşınmazın sahibi olan eşe karşı koruyan şerhtir.

Aile konutu şerhi Medeni Kanun 194. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hakimin müdahalesini isteyebilir. Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini tapu müdürlüğünden isteyebilir. Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı haline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen sorumlu olur.

Aile konutu şerhi ilgili tapudan talep edilir. Eğer boşanma davası açıldığında tapuda önceden konulmuş aile konutu şerhi bulunmuyorsa mahkemeden de aile konutu şerhi konulması istenir.

Aile Konutu Şerhi Hangi Hallerde Kaldırılır?
 • Aile konutu şerhi taşınmazın sahibi olmayan eşin talebi ile tapuya işlenmiş ise, yine aynı eşin talebi ile kaldırılabilir.
 • Eğer şerh her iki eşin de birlikte talebi ile işlenmiş ise, yine iki eşin talebi ile kaldırılabilir.
 • Taşınmazın sahibi olan eşin talebi ile şerh işlenmiş ise, lehine şerh verilen yani taşınmazın sahibi olmayan eşin talebi ile kaldırılabilir.
 • Eşlerin taşınmazın üzerindeki hakkı elbirliği ile mülkiyet ise; şerh bir eşin talebi ile konulmuşsa birlikte başvurarak ya da şerh konulmasını talep eden eşin talebi doğrultusunda aile konutu şerhi kaldırılabilir.
 • Eşlerden birinin vefatı halinde, sağ kalan eş aile konutu şerhinin tapudan kaldırılmasını isteyebilir.
 • Aile konutu şerhi boşanma davası kesinleşene kadar koruma sağlar. Boşanma davası açılmış ve kesinleşmiş ise kesinleşme şerhi ve gerekçeli karar ile aile konutu şerhi kaldırılabilir.
 • Aile konutu şerhinin kaldırılması davası açılmış ise, bu davanın kabulü kararı ile de aile konutu şerhi kaldırılabilir.
 • Aile konutu değişmiş ise, yani taraflar taşınmış ise yeni aile konutu edinildiğine dair kaydın getirilmesi ile de aile konutu şerhi kaldırılabilir.

Görüldüğü gibi aile konutu şerhi farklı durumların ortaya çıkması halinde kaldırılabilir. Aile konutu şerhi tarafları birbirine karşı koruma alanı yaratır. Tarafların boşanması halinde aile konutu söz konusu olmayacağından dolayı koruma alanı sadece, evlilik süresi içerisinde geçerlidir. Boşanma davası görülmüş ve kesinleşmiş ise aile konutu şerhi kaldırılır.

Aile konutu şerhi hakkında detaylı bilgi için avukatlık büromuzla irtibata geçiniz.

Aşağıdaki yazılarımızı da okuyabilirsiniz:

Tapuya Başvuru Yapılmadan Aile Konutu Şerhi Davası Açılmasında Hukuki Yarar

Aile Konutu Şerhi

Aldatma (Zina) Nedeniyle Boşanma Davası

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AVUKATA SOR

)
  yazıyor...

  Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

  Mesajı Gönder İptal Et