İcranın Geri Bırakılması (Tehir-i İcra) Kararı Nasıl Alınır?

İcranın Geri Bırakılması (Tehir-i İcra) Kararı Nasıl Alınır?

Tehir-i icra nedir? İcranın ertelenmesi kararı nasıl alınır? Mehil vesikası nedir? Kural olarak mahkeme kararları kesinleşmeksizin icraya konulabilir. Bir mahkeme ilamının temyiz edilmiş olması, icranın kendiliğinden durduğu anlamına gelmez. İcrayı durdurmak isteyen borçlu, mahkeme kararını temyiz ederken tehir-i icra talepli olarak temyiz etmelidir.

Tehir-i icra kararı almak karmaşık olarak görünse de sürelerin dikkatlice takip edilmesi durumunda karışık olmayacaktır. Tehir-i icra kararı çeşitli aşamalardan sonra verilir. Bu aşamalarda mutlaka sürelere dikkat edilmelidir, aksi takdirde icranın ertelenmesi kararından beklenen sonuç elde edilemez.

Tehir-i İcra Kararı Nasıl Alınır?

 

1-) Öncelikle mahkeme kararı “tehir-i icra talepli” olarak temyiz edilmelidir. Kararın temyiz edilmesi yeterli değil, icranın ertelenmesi talebi ile temyiz edilmelidir. Her ne kadar temyiz diye bahsedilse de, karara göre istinaf mercii ya da Yargıtay anlaşılmalıdır.

Eğer karar icra takibi başlatılmadan önce tehir-i icra talep edilmeksizin temyiz edilmişse, kararı veren mahkemeye ek tehir-i icra talebi dilekçesi verilmelidir. Aksi takdirde her ne kadar temyiz edilmiş olsa da icra işlemleri devam eder.

2-) Kararın tehir-i icra talebi ile temyiz edildiğine dair mahkeme kaleminden Derkenar alınmalıdır. Daha sonra bu derkenar icraya sunulacak.

3-) Üç ay sonrası için icradan icra dosyası kapak hesabı yaptırılmalıdır. Bu süre kanuni bir süre değildir. Uygulamada genel olarak üç ay gibi süreler için dosya hesabı yaptırılır. Teminat tutarı icra dosyasının güncel hali ve üç aylık işleyecek faiz dahil hesaplanır.

4-) Borçlu teminat olarak; nakit para, banka teminat mektubu, menkul ya da gayrimenkul malvarlığı gösterebilir. Ancak uygulamada sorun yaşamamak adına genellikle nakit para veya teminat mektubu tercih edilmektedir. Eğer teminat olarak teminat mektubu sunulacak ise, teminat mektubu süresiz ve kesin olmalıdır.

5-) İcra müdürlüğü, teminatın uygunluğuna ilişkin icra hukuk mahkemesinden görüş sormaktadır. Bu işlemlerin uzun sürmemesi adına teminat sunulur iken, borçlu vekilinin doğrudan icra hukuk mahkemesi hakimine teminatın uygunluğuna ilişkin uygundur şerhi alması daha doğru olacaktır. Nakit para veya banka teminat mektubu sunulduğu takdirde uygunluğa ilişkin bir sorun yaşanmayacaktır.

6-) Teminatın yatırılmasının ardından icra müdürlüğü borçluya mehil vesikası verir. Mehil vesikası genel olarak 60 gün için verilir. Mehil vesikasının başladığı tarihe dikkat edilmelidir. Bu sürenin başlangıcı, mehil vesikasına ilişkin kararın verildiği tarih olabileceği gibi Yargıtay’a gönderme tarihi de olabilir. Eğer mehil vesikası verilir iken dosya zaten Yargıtay’a gönderilmişse durum icra müdürlüğüne izah edilmelidir. Eğer 60 gün dolmak üzere ve temyiz mercii hala icranın ertelenmesi kararı vermemiş ise, borçlu ek mehil vesikası talebinde bulunmalıdır. Ek mehil vesikası bir defaya mahsus olmak üzere 30 gün için verilir. Ek mehil vesikası kararı da yerel mahkeme aracılığıyla temyiz merciine gönderilir.

7-) Yargıtay mahkeme kararının tehir-i icra talepli olarak mı temyiz edildiğini, eğer talep var ise mehil vesikasını inceler. Mehil vesikasının süresi dolmamışsa, tehir-i icra yani icranın geri bırakılması kararı verir ve kararı yerel mahkemeye gönderir. Borçlu vekili kararın gelip gelmediğini kontrol etmelidir. Yerel mahkemeye gelen erteleme kararını yine borçlu vekili icra müdürlüğüne mehil vesikası süresi içerisinde sunmalıdır. Bu aşamadan sonra icra işlemleri durur, artık dosyanın Yargıtay ya da istinaf mahkemesinden dönüşü beklenir.

Tehir-İ İcra Kararının Süresinde İbraz Edilmemesi

 

Eğer mehil vesikası süresi içerisinde tehir-i icra kararı icra müdürlüğüne sunulmamış ise, alacaklı taraf teminat nakit para ise, kendi hesaplarına ödenmesini, teminat mektubu ise teminat mektubunun ait olduğu şubeye mektubun paraya çevrilmesi için müzekkere yazılmasını isteyebilir. Eğer alacaklı vekili, banka şubesinin mektubu nakde çevirerek icraya göndermesini talep etmiş ise banka şubesi teminata karşılık gelen nakit parayı icraya yatırır. Bu sebeple mehil vesikasının süresine mutlaka dikkat edilmelidir.

Yargıtay kararı bozarsa; borçlu icra dairesine yatırdığı teminatın iadesini isteyebilir. Eğer Yargıtay kararı onarsa; bu defa alacaklı teminatın kendisine verilmesini isteyebilir.

Büromuz icra hukuku alanında Adana icra avukatı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

Aşağıdaki yazılarımızı da okuyabilirsiniz:

Marka Hakkına Tecavüz Davaları

İcra Takibi Kesinleşmeden Şikayet Mümkün mü?

Nafaka Borçlarının İcra Takibi Nasıl Olur?

İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir Farkları

 

 

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AVUKATA SOR

)
    yazıyor...

    Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

    Mesajı Gönder İptal Et