Reddi Miras (Mirasın Reddi) Nasıl Yapılır?

Reddi Miras (Mirasın Reddi) Nasıl Yapılır?

Miras bırakanın ölümü üzerine mirasçılar, külli halefiyet ilkesi gereğince miras malları üzerinde elbirliği ile malik olacak ve yine terekedeki borçlar için de tüm mirasçılar müteselsilen sorumlu olacaktır. Hatta mirasçılar terekenin borcundan, sadece malları ile değil, şahsi malvarlıkları ile de sorumlu olmaktadır. Bazı durumlarda pasif malvarlığı yani mirasbırakanın borçları, terekedeki aktif malvarlığından daha fazla olabilmektedir. Bu tür mağduriyetler yaşamak istemeyen mirasçılar için kanunumuz reddi miras yani mirasın reddi kurumunu getirmiştir.

Reddi Miras (Mirasın Reddi) Nasıl Yapılır?

 

Mirası reddi işlemini yasal mirasçı yapabileceği gibi atanmış mirasçı da yapabilir. Mirasın reddi mirasbırakanın yerleşim yerindeki sulh hukuk mahkemesine yöneltilecek mirasın reddi beyanı ile yapılır. Kanunda her ne kadar mirasın reddinin sözlü olarak da yapılabileceği yazsa da, uygulamada mahkeme kalemleri genellikle mirasın reddi dilekçesi yazılmasını talep etmektedir. Süresi içinde yapılmış olan ret beyanı, mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesince özel kütüğüne yazılır ve reddeden mirasçı isterse kendisine reddi gösteren bir belge verilir. Tutanağın ve kütüğün nasıl tutulacağı tüzükle düzenlenir.

Mirasın kısmen reddi mümkün değildir.

Mirasın reddi beyanının kayıtsız ve şartsız olması gerekir. Aksi takdirde mirasın reddi talebi kabul edilmeyecektir.

Kimler Mirası Reddedemez?

 

Ret süresi sona ermeden mirasçı olarak tereke işlemlerine karışan, terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan veya mirasbırakanın işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işler yapan ya da tereke mallarını gizleyen veya kendisine maleden mirasçı, mirası reddedemez.

Reddi Miras (Mirasın Reddi) Ne Kadar Sürede Yapılmalıdır?

 

Mirasın reddi için kanunda 3 aylık hak düşürücü süre öngörülmüştür. Sürenin başlangıcı; yasal mirasçı için mirasbırakanın öldüğü tarih, eğer yasal mirasçı mirasbırakanın öldüğünü daha sonra öğrenmiş ise öğrendiği tarih; atanmış mirasçı için ise, atamaya ilişkin evrakın kendisine tebliğ tarihi başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

Koruma önlemi olarak terekenin yazımı halinde mirası ret süresi, yasal ve atanmış mirasçılar için yazım işleminin sona erdiğinin sulh hakimi tarafından kendilerine bildirilmesiyle başlar.

Reddi miras süresinin kaçırılması halinde ne yapılmalıdır? Mirasın reddine ilişkin süre hak düşürücü süredir. Dolayısıyla mahkeme her aşamada resen dikkate alacaktır. Eğer mirasbırakanın ölümünü mirasçı daha sonra öğrenmiş ise bu durumu mahkemeye ispat etmelidir.

Mirasın Hükmen Reddi Nedir?

 

Ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır. Mirasın hükmen reddi için dava açmaya gerek yoktur, ancak doğru olan bu durumun daha sonraki aşamalarda ispatı için tespit davası açılmasıdır. Terekenin borca batık olduğunun tespiti davası için süre yoktur. Mirasçı tespiti her zaman isteyebilir.

Reddi Mirasın (Mirasın Reddi) Sonuçları

 

Yasal mirasçılardan biri mirası reddederse onun payı, miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi, hak sahiplerine geçer.

Mirası reddeden atanmış mirasçının payı, mirasbırakanın ölüme bağlı tasarrufundan arzusunun başka türlü olduğu anlaşılmadıkça, mirasbırakanın en yakın yasal mirasçılarına kalır.

En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras, sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edilir. Tasfiye sonunda arta kalan değerler, mirası reddetmemişler gibi hak sahiplerine verilir.

Büromuz; Adana ve çevre illerde Adana avukat olarak avukatlık ve danışmanlık faaliyeti yürütmektedir. Detaylı bilgi için iletişime geçiniz.

Aşağıdaki yazılarımızı da okuyabilirsiniz:

Veraset İlamı Nedir? Veraset İlamı Nereden Alınır 2019

Ticareti Terk Suçu

Mirastan Feragat (Vazgeçme) Nasıl Olur?

 

 

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AVUKATA SOR

)
    yazıyor...

    Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

    Mesajı Gönder İptal Et